dicionário alemão-Húngaro » fleckfieber [des fleckfiebers; —] meaning in Húngaro

alemãoHúngaro
das Fleckfieber [des Fleckfiebers; ] Substantiv
[flˈɛkfiːbɜ]

flekktífusz főnév

kiütéses tífusz kifejezés

des. (designatus) (Abk.) [dˈɛs]

dezignált főnév

die Des-Dur-Tonleiter Substantiv
[dɛsdˈuːɾtˈɔnlaɪtɜ]

desz-dúr hanglétra kifejezés

des nähren auseinandersetzen

tüzetesebben

des. (designatus) (Abk.) [dˈɛs]

ideiglenesen kinevezett kifejezés

kijelölt főnév

megb. (megbízott) (röv.)

das Abendland [des Abendlands/Abendlandes] Substantiv
[ˈɑːbəndlˌant]

Napnyugat főnév
költ, rég

das Arsenik [des Arseniks] Substantiv
[ˈaɾzeːnˌiːk]

arzénvirág főnév

das Ammonium [des Ammoniums] Substantiv
[amˈoːniːˌʊm]

ammónium◼◼◼ főnév

Organisation des Rechtssystems

jogrendszer szervezete

der Almrausch [des Almrauschs/Almrausches] Substantiv
[ˈalmraʊʃ]

Rhododendron hirsutum kifejezés

der Azurit [des Azurits] Substantiv
[ˌɑtsuːrˈɪt]

azurit főnév

das Augenmerk [des Augenmerks/Augenmerkes] Substantiv
[ˈaʊɡɛnmɜk]

figyelem◼◼◼ főnév

das Anisöl [des Anisöls/Anisöles] Substantiv
[anˈiːzøːl]

ánizsolaj főnév

der Augeninnendruck [des Augeninnendrucks/Augeninnendruckes] Substantiv

szemnyomás◼◼◼ főnév

der Asbeststaub [des Asbeststaubs] Substantiv
[ˈasbɛststˌaʊp]

azbesztpor◼◼◼ főnév

Umschlag des Biers

a sör megromlása

der Versatzstück [des Versatzstück(e)s Substantiv

mozgódíszlet főnév
színházáz

das Americium [des Americiums] Substantiv
[ˌɑmeːrˈiːkiːˌʊm]

amerícium◼◼◼ főnév

der Adel [des Adels] Substantiv
[ˈɑdəl]

nemesség főnév
ált, tört

das Augenmaß [des Augenmaßes] Substantiv
[ˈaʊɡənmˌɑːs]

szemmérték főnév

der Apparatebau [des Apparatebaues/Apparatebaus] Substantiv
[ˈaparˌɑteːbˌaʊ]

készülékgyártás főnév

das Abendbrot [des Abendbrots/Abendbrotes] Substantiv
[ˈɑːbəndbrˌoːt]

vacsora◼◼◼ főnév

das Aerobic [des Aerobics] Substantiv
[ˈɛːroːbˌiːk]

aerobic◼◼◼ főnév

der Atlantik [des Atlantik(s)] [atlˈantiːk]

Atlanti-óceán földrajzi név

der Augentrost [des Augentrosts/Augentrostes] Substantiv
[ˈaʊɡəntɾˌɔst]

gyönyörűséges látvány kifejezés

das Adenosintriphosphat [des Adenosintriphosphats/Adenosintriphosphates] Substantiv
[ˌɑdənˌoːzɪntɾˌiːfɔsfˈɑːt]

Adenozin-trifoszfát főnév

der Andrang [des Andrangs/Andranges] Substantiv
[ˈandrˌaŋ]

odatódulás főnév

der Atomstrom [des Atomstromes/Atomstroms] Substantiv
[atoːmstɾˈoːm]

atomáram főnév

das Ausschalten [des Ausschaltens] Substantiv
[ˈaʊsʃˌaltən]

kikapcsolás◼◼◼ főnév

der Atommüll [des Atommülls/Atommülles] Substantiv
[ˈatoːmˌʏl]

atomhulladék főnév

Kiel des Schiffs

Hajógerinc csillagkép

der Alkoholkonsum [des Alkoholkonsums] Substantiv
[ˈalkoːˌɔlkɔnzˌʊm]

alkoholfogyasztás◼◼◼ főnév

das Aceton [des Acetons] Substantiv
[ˈatseːtˌoːn]

aceton◼◼◼ főnév

der Amok [des Amoks] Substantiv
[ˈɑmoːk]

ámokfutás főnév

das Alluvium [des Alluviums] Substantiv
[alˈuːviːˌʊm]

alluvium főnév

das Alumnat [des Alumnats/Allumnate] Substantiv
[ˌɑlʊmnˈɑːt]

internátus főnév
A

der Antifaschismus [des Antifaschismus] Substantiv
[ˌantiːfaʃˈɪsmʊs]

antifasizmus főnév

You can find it in:

alemãoHúngaro

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies