dicionário alemão-Húngaro »

bereits meaning in Húngaro

alemãoHúngaro
bereits Adverb
[bərˈaɪts]

máris◼◼◼ határozószó

már határozószó

die Bereitschaft [der Bereitschaft; die Bereitschaften] Substantiv
[bəˈʁaɪ̯tʃaft]

készenlét◼◼◼ főnév

készültség◼◼◻ főnév

der Bereitschaftsarzt [des Bereitschaftsarztes; die Bereitschaftsärzte] Substantiv
[bəˈʁaɪ̯tʃaft͡sˌʔaːɐ̯t͡st]

ügyeletes orvos kifejezés

der Bereitschaftsdienst [des Bereitschaftsdiensts|Bereitschaftsdienstes; die Bereitschaftsdienste] Substantiv
[bəˈʁaɪ̯tʃaft͡sˌdiːnst]

ügyelet◼◼◼ főnév

készenléti szolgálat kifejezés

készültségi szolgálat kifejezés

die Bereitschaftspolizei [der Bereitschaftspolizei; die Bereitschaftspolizeien] Substantiv
[bərˌaɪtʃaftspˌoːliːtsˈaɪ]

készenléti rendőrség kifejezés

das Bereitschaftssignal Substantiv
[bərˈaɪtʃaftsɪɡnˌɑːl]

készenléti jel kifejezés

das Bereitschaftssystem Substantiv
[bərˈaɪtʃaftszʏstˌeːm]

készenléti rendszer kifejezés

die Bereitschaftstasche Substantiv
[bərˈaɪtʃaftstˌaʃə]

készenléti táska kifejezés

die Bereitschaftszeit Substantiv
[bərˈaɪtʃaftstsˌaɪt]

készenléti idő kifejezés

bereitstehen [stand bereit; hat/ist bereitgestanden] Verb
[bəˈʁaɪ̯tˌʃteːən]

készen áll kifejezés

készenlétben áll kifejezés

bereitstellen [stellte bereit; hat bereitgestellt] Verb
[bəˈʁaɪ̯tˌʃtɛlən]

elkészít◼◼◼ ige

készenlétbe helyez kifejezés

die Bereitstellung [der Bereitstellung; die Bereitstellungen] Substantiv
[bəˈʁaɪ̯tˌʃtɛlʊŋ]

készenlétben tartás kifejezés

der Bereitstellungsflugplatz Substantiv
[bərˈaɪtʃtɛlˌʊŋsflʊkplˌats]

készenléti repülőtér kifejezés

das Bereitstellungskonto Substantiv
[bərˌaɪtʃtɛlʊŋskˈɔntoː]

készenléti folyószámla kifejezés

die Bereitstellungskosten Substantiv
[bərˈaɪtʃtɛlˌʊŋskɔstən]

készenléti költség kifejezés

der Bereitstellungskredit Substantiv
[bərˌaɪtʃtɛlˌʊŋskreːdˈɪt]

készenléti hitel kifejezés

der Bereitstellungsraum Substantiv
[bərˈaɪtʃtɛlˌʊŋsraʊm]

készenléti terület kifejezés

a. a. O. (am angeführten, angegebenen Ort) (Abk.) (in dem bereits angeführten Buch) Schrift- und Druckwesen

i. h. (idézett helyen) (röv.)

die Alarmbereitschaft [der Alarmbereitschaft; —] Substantiv
[ˈɑlaɾmbˌeːraɪtʃˌaft]

riadókészültség◼◼◼ főnév
kat

harckészültség◼◻◻ főnév
kat

bei mir ist bereits

nálam már van

die Betriebsbereitschaft Substantiv
[bətɾˈiːpsbeːrˌaɪtʃaft]

üzemképesség főnév

Die Vorstellung hat bereits begonnen.

Az előadás már megkezdődött.

die Dienstbereitschaft [der Dienstbereitschaft; —] Substantiv
[dˈiːnstbeːrˌaɪtʃaft]

szolgálatkészség◼◼◼ főnév

készségesség főnév

szolgálatosság főnév

ügyeletesség főnév

die Einsatzbereitschaft [der Einsatzbereitschaft; —] Substantiv
[ˈaɪ̯nzat͡sbəˌʁaɪ̯tʃaft]

készenlét◼◼◼ főnév

die Fahrbereitschaft [der Fahrbereitschaft; die Fahrbereitschaften] Substantiv
[fˈɑːɾbeːrˌaɪtʃaft]

menetkész állapot kifejezés
ált

menetkészenlét főnév
vasút

die Feuerbereitschaft [der Feuerbereitschaft; die Feuerbereitschaften] Substantiv
[fˈɔøɜbˌeːraɪtʃˌaft]

tűzkészültség◼◼◼ főnév

die Friedensbereitschaft [der Friedensbereitschaft; —] Substantiv
[frˈiːdənsbˌeːraɪtʃˌaft]

békekészség főnév

die Gefechtsbereitschaft [der Gefechtsbereitschaft; —] Substantiv
[ɡəfˈɛçtsbeːrˌaɪtʃaft]

harci készenlét kifejezés

harci készség kifejezés

12

You can find it in:

alemãoHúngaro