diccionario Alemán-español »

masche [der masche; die maschen] significado en español

AlemánEspañol
die Masche [der Masche; die Maschen] Substantiv
f

hacer bucles noun

lazada noun

lazo noun

malla noun

der Maschendraht [des Maschendrahtes|Maschendrahts; die Maschendrähte] Substantiv
m

alambrado noun