Deutsch-Ungarisch Wörterbuch » konzinnität [der konzinnität; —] Bedeutung in Ungarisch

DeutschUngarisch
die Konzinnität [der Konzinnität; ] Substantiv
[kɔnt͡sɪniˈtɛːt]
Rhetorik, Stilkunde

csiszoltság főnév
retorika, stilisztika

egyenletesség főnév
retorika, stilisztika

der Strom fließt

a folyam folyik

der grüne Star

zöld hályog kifejezés

der äußerste Termin

a végső határidő

der diensthabende Arzt

ügyeletes orvos kifejezés

der Schwarze Schnegel

óriás/fehér csíkos meztelencsiga (Limax cinereoniger) állatnév
zoo

der Versuchung nachgeben

enged a kisértésnek

der feine Ton

jó modor

der Große Egelschnecke

nagy meztelencsiga (Limax maximus) állatnév
zoo

der Kölner Dom

kölni dóm

der Gemeiner Ohrwurm

közönséges fülbemászó (Forficula auricularia) állatnév
zoo

Der Nächste, bitte!

Kérem a következőt!

der große Er

a nagy Őtréf

der gesunde Menschenverstand

a józan emberi ész

der Reihe nach

sorjában

der Appetit vergehnt

elmegy az étvágya

der gehörnte Ehemann

a felszarvazott férj

der Gordische Knoten

a gordiuszi csomó

der eiserne Vorhang

vasfüggöny (színház, opera)

der Form wegen

az illendőség kedvéért

der Meinung sein

azon a véleményen van

der Trojanische Krieg

a trójai háború

der letzte Wille

végakarat

der gute Ton

jó modor

der Hirsch trenst

a szarvas bőg

Der Wind schralt.

A szél szembefordul.

der Lärm erstarb

a lárma elült

der Schlesische Krieg

a sziléziai háborútört

der Genetzter Ackerschnegel

foltos szántóföldi meztelencsiga (Deroceras reticulatum) állatnév
zoo

der Hunger leiden

éhezik

der untergeordneter Satz

alárendelt mondat

der Harzer Käse Substantiv

harzi sovány sajt kifejezés
gasztr

Der Schein täuscht.

A látszat csal.

der beste Rat

a legjobb tanács

Der Wind bläst.

Fúj a szél.

der Donner verrollte

a mennydörgés moraja elült

der Sitzung beiwohnen

az ülésen részt vesz

der nördliche Wendekreis

Ráktérítő főnév
földr

der Julianische Kalender

julián (vagy juliánus) naptár kifejezés

You can find it in:

DeutschUngarisch

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies