Deutsch-Ungarisch Wörterbuch »

abverlangen [verlangte ab; hat abverlangt] bedeutet auf Ungarisch

DeutschUngarisch
abverlangen [verlangte ab; hat abverlangt] Verb

követel◼◼◼ ige

megkövetel◼◼◼ ige

elvár ige

megkíván ige

die Hat Substantiv
[hˈat]

követelés◼◼◼ főnév

ab heute Phrase

mától (kezdve/fogva)◼◼◼ kifejezés

zujauchzen (hat) Verb
[tsuːjˈaʊxtsən]

éljenez ige

köszönt ige

megéljenez ige

üdvözöl ige

ujjongva üdvözöl kifejezés

vkit ujjongva köszönt kifejezés

ab und zu

időnként◼◼◼

ab + Dativ preposition
[ˈap]

-ból/-ből (hely) elöljárószó
elöljáró

ab und an Phrase

hébe-hóba kifejezés

ab und zu Phrase

hébe-hóba kifejezés

ab + Dativ preposition
[ˈap]

-tól/-től elöljárószó
elöljáró

abgeben (gibt ab) [gab ab; hat abgegeben (+Akkusativ)] Verb
[ ˈapɡˌeːbən]

vmi lesz (vmivé válik) kifejezés

absaufen (säuft ab) [soff ab; hat abgesoffen] Verb
[ ˈapzˌaʊfən]

megitat ige

abfahren (fährt ab) [fuhr ab; hat abgefahren] Verb
[ ˈapfˌɑːrən]

elvisz (járművel)◼◼◼ ige

Hängen Sie ab!

Tegye le (a kagylót)!

abwerfen (wirft ab) [warf ab; hat abgeworfen] Verb

ledob◼◼◼ ige

abtreten (tritt ab) [trat ab; hat abgetreten] Verb
[ ˈaptɾˌeːtən]

átad◼◼◼ ige

abwerben (wirbt ab) [warb ab; hat abgeworben] Verb
[ˈapvˌɛɾbən]

átcsábít (más munkhelyre)◼◼◼ ige

hat verspätung

ez a … késik

abgelten (gilt ab) [galt ab; hat abgegolten] Verb

kiegyenlít ige

abstoßen (stößt ab) [stieß ab; hat abgestoßen] Verb
[ ˈapʃtˌoːsən]

ellök ige

Wer hat gewonnen?

Ki nyert?

ablassen (lässt ab) [ließ ab; hat abgelassen] Verb
[ ˈaplˌasən]

leereszt◼◼◼ ige

abbehalten (behält ab) [behielt ab; hat abbehalten] Verb
[ ˈapbəhˌaltən]

lenn tart kifejezés

auf und ab Phrase

fel és alá◼◼◼ kifejezés

abmessen (misst ab) [maß ab; hat abgemessen] Verb
[ ˈapmˌɛsən]

lemér◼◼◼ ige

absehen (sieht ab) [sah ab; hat abgesehen] Verb
[ˈapzeːən]

elles◼◼◻ ige

abfressen (frisst ab) [fraß ab; hat abgefressen] Verb
[ ˈapfrˌɛsən]

lelegel ige

es hat ausgefroren

a fagyos idő megszűnt

abfangen (fängt ab) [fing ab; hat abgefangen] Verb
[ ˈapfˌaŋən]

elkap◼◼◼ ige

abkönnen (kann ab) [konnte ab; hat abgekonnt] Verb

elbír ige

ablaufen (läuft ab) [lief ab; hat abgelaufen] Verb
[ ˈaplˌaʊfən]

elkoptat (járással) ige

es hat Not

sürgős

abstechen (sticht ab) [stach ab; hat abgestochen] Verb
[ˈapʃtˌɛçən]

levág (állatot)◼◼◼ ige

You can find it in:

DeutschUngarisch