Deutsch-Türkisch Wörterbuch »

pest bedeutet auf Türkisch

DeutschTürkisch
die Pest [der Pest; —] Substantiv
f

vebanoun

Pesten

veba

plump [plumper; am plumpesten] Adjektiv

ağıradjective

hantaladjective

kabaadjective

salopp [salopper; am saloppesten] Adjektiv

laubaliadjective

pasaklıadjective

teklifsizadjective