Deutsch-Holländisch Wörterbuch »

muster [des musters; die muster] bedeutet auf Holländisch

DeutschHolländisch
das Muster [des Musters; die Muster] Substantiv
n

mal noun

maquette noun

model noun

monster noun

proef noun

proefstuk noun

specimen noun

staal noun

staaltje noun

toonbeeld noun

voorbeeld noun

You can find it in:

DeutschHolländisch