Danish-Hungarian dictionary »

kirke meaning in Hungarian

DanishHungarian
kirke

egyház

templom

Kirke (bygning)

Egyház

Kirke (græsk mytologi)

Kirké

Kirkegård

Temető

kirkegård

temető

Kirkeugle

Kuvik

kirkeugle

kuvik

Baptistkirken

Baptizmus

De ortodokse kirker

Ortodox kereszténység

Den russisk-ortodokse kirke

Orosz Ortodox Egyház

Domkirke

Székesegyház

Kardinal (katolske kirke)

Bíboros

Oldkirkeslavisk

Óegyházi szláv nyelv

Romerskkatolske kirke

Katolikus egyház

You can find it in:

DanishHungarian