Čeština-Nemčina slovník »

odpad meaning in Nemčina

ČeštinaNemčina
odpad

Abfallstoff

Abfallstoffe

Ausschuß

Odpad noun

die Abfall [des Abfalls/Abfalles; die Abfälle] Substantiv

odpad noun

die Abfallprodukt [des Abfallproduktes/Abfallprodukts; die Abfallprodukte] Substantiv

die Ausguss [des Ausgusses; die Ausgüsse] Substantiv

das Ausschuss [des Ausschusses; die Ausschüsse] Substantiv

die Müll [des Mülles, des Mülls; —] Substantiv

der Schutt [des Schutts, des Schuttes; —] Substantiv

odpad živočišného původu

tierische Abfälle

odpadávat

abfallen

odpadkový koš noun

Abfalleimer [des Abfalleimers; die Abfalleimer] Substantiv

odpadky

Abfälle

die Abfall [des Abfalls/Abfalles; die Abfälle] Substantiv

die Müll [des Mülles, des Mülls; —] Substantiv

Schlacke [der Schlacke; die Schlacken] Substantiv

Unrat [des Unrats; —] Substantiv

odpadlíci

Abtrünnigen

odpadlík

Abtrünnige

odpad

abgefallen

odpadní látka

Abfallstoff

odpadní pára noun
Technik

Abdampf [des Abdampfs/Abdampfes; die Abdämpfe] Substantiv

odpadní plyn

Verbrennungsabgas

odpadní plyny

Abgase

odpadní produkty

Abfallprodukte

odpadní teplo noun

Abwärme [der Abwärme] Substantiv

odpadní trubka noun

Abflussrohr [des Abflussrohres/Abflussrohrs; die Abflussrohre] Substantiv

odpadní ventil

Abflussventil

odpadní voda noun

die Abwasser [des Abwassers; die Abwässer] Substantiv

odpadnout

abfallen

entfallen [entfiel; ist entfallen] Verb

odpadnutí noun

die Abfall [des Abfalls/Abfalles; die Abfälle] Substantiv

Wegfall [des Wegfalles|Wegfalls; —] Substantiv

odpadový materiál

Altmaterial

odpady noun

die Abfall [des Abfalls/Abfalles; die Abfälle] Substantiv

die Müll [des Mülles, des Mülls; —] Substantiv

Unrat [des Unrats; —] Substantiv

odpady chemické

Chemikalienabfall

odpady domovní

Haushaltsabfall

odpady elektronické

Elektronikschrott

12

You can find it in:

ČeštinaNemčina