Čeština-Maďarčina slovník »

prirazeni nazvu adrasy pro budouci pouziti meaning in Maďarčina

Myslel(a) si na niečo iné?:
Čeština: přirozená, přirozené
ČeštinaMaďarčina
cit pro přírodu

természetszeretet

informace pro spotřebitele

fogyasztók tájékoztatása

zpráva pro ministra

miniszternek szóló jelentés

informace pro veřejnost

a köz tájékoztatása

prostor pro zeleň

zöldterület

koridor pro zvířata

állatfolyosó

palivo pro domácnosti

háztartási tüzelőanyag

zařízení pro záznam dat

adatrögzítési módszer

nádrž pro uhlovodíky akumulační

szénhidrogéntároló tartály

nebezpečí pro prostředí životní

környezeti veszély

přechod pro živočichy migrující

állatok átkelőhelye

příznivý pro prostředí životní

környezetbarát

napětí pro prostředí životní

környezeti aggodalom

plán pro stav nouze

vészhelyzeti terv

bankovnictví pro snižování emisí

emissziócsökkentési bank

systém pro vypouštění přehrady

tározó lecsapolás

vozidlo pro přepravu zboží

kereskedelmi jármű

přístroj pro měření dopadů

ütközésmérő

průzkum prospěchu pro veřejnost

állami haszonvizsgálat

příprava výrobků pro trh

piacra előkészítés

sdružení pro ochranu prostředí životního

környezetvédelmi szövetség/egyesület

organizace pro ochranu prostředí životního

környezetvédelmi szervezet

agentura pro ochranu prostředí životního

környezetirányítási intézmény

nařízení pro ochranu prostředí životního

környezetvédelmi utasítás

riziko pro hygienu životního prostředí

környezetegészségügyi veszély

agentura pro ochranu prostředí životního

környezetvédelmi ügynökség

Evropská agentura pro životní prostředí

Európai Környezetvédelmi Ügynökség

látka nebezpečná pro prostředí životní

környezetre veszélyes anyag

Mezinárodní agentura pro atomovou energii

Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség

zneškodňování příznivé pro životní prostředí

környezetbarát beszerzés

výrobek příznivý pro prostředí životní

környezetbarát termék

systém počítačový pro výměnu dat

elektronikus hirdetőtábla

Mezinárodní organizace pro civilní letectví

ICAO

Evropská rada pro životní prostředí

Európai Környezetvédelmi Tanács

plán pro stav ohrožení životního prostředí

környezeti vészhelyzetre felkészülés

odvětví pro dodávku a rozvod elektřiny

elektromos energiaellátó ipar

digitální systém pro zpracování obrazových dat

képfeldolgozó digitális rendszer

právo trestné pro ochranu prostředí životního

környezeti büntetőjog

instituce veřejná pro obchod a průmysl

ipari, kereskedelmi közintézmény

You can find it in:

ČeštinaMaďarčina