Arabisch-Englisch Wörterbuch »

سكس bedeutet auf Englisch

ArabischEnglisch
سكسوني

Saxon

إسكس

Essex

السكستليون - الرقم واحد وعلى شماله 21 صفر

Sextillion

السكسوكة

Goatee

السكسونيون

Saxons

شرق ساسكس

East Sussex

غرب ساسكس

West Sussex

مجلس الحكماء او المجلس الوطني في إنجاترا الأنجلو سكسونيّة

Witenagemote