Angol-Magyar szótár »

say jelentése magyarul

AngolMagyar
say [said, said, saying, says] irregular verb
[UK: ˈseɪ ˈsed ˈsed]
[US: ˈseɪ ˈsed ˈsed]

mond◼◼◼ ige

beszél◼◼◻ ige

szól◼◼◻ ige

állít◼◼◻ ige

elmond◼◼◻ ige

kimond◼◼◻ ige

kijelent◼◼◻ ige

közöl◼◼◻ ige

megmond◼◻◻ ige

kifejez◼◻◻ ige

megállapít◼◻◻ ige

felmond◼◻◻ ige

megjósol◼◻◻ ige

előre megmond ige

say [says] noun
[UK: ˈseɪ]
[US: ˈseɪ]

mondás◼◼◻ főnév

utolsó szó◼◼◻ főnév

teszem azt◼◻◻ főnév

mondanivaló◼◻◻ főnév

mondóka◼◻◻ főnév

beleszólás◼◻◻ főnév

végső döntés joga főnév

say [UK: ˈseɪ]
[US: ˈseɪ]

például◼◼◻ határozószó

azaz◼◼◻ kötőszó

Say, stranger! [UK: ˈseɪ ˈstreɪn.dʒə(r)]
[US: ˈseɪ ˈstreɪn.dʒər]

Pardon uram, egy pillanatra!

say a few words [UK: ˈseɪ ə fjuː ˈwɜːdz]
[US: ˈseɪ ə ˈfjuː ˈwɝːdz]

pár keresetlen szót szól (átv)

pár szavas kis beszédet mond

pár szavas kis beszédet rögtönöz

say a good word for somebody [UK: ˈseɪ ə ɡʊd ˈwɜːd fɔː(r) ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈseɪ ə ˈɡʊd ˈwɝːd ˈfɔːr ˈsʌm.ˌbɑː.di]

szól egy jó szót vknek az érdekében

szól egy szót vknek az érdekében

say a piece of poetry [UK: ˈseɪ ə piːs əv ˈpəʊɪ.tri]
[US: ˈseɪ ə ˈpiːs əv ˈpoʊɪ.tri]

előad egy verset (átv)

elszaval egy verset

felmond egy verset

say adieu to somebody (chiefly literary) [UK: ˈseɪ ə.ˈdjuː tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈseɪ ə.ˈduː ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

elbúcsúzik vktől

say against [UK: ˈseɪ ə.ˈɡenst]
[US: ˈseɪ ə.ˈɡenst]

ellene szól◼◼◼

say amen to something [UK: ˈseɪ ˌɑː.ˈmen tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈseɪ e.ˈmen ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

áment mond (vmre) (átv)

Say away! [UK: ˈseɪ ə.ˈweɪ]
[US: ˈseɪ ə.ˈweɪ]

Beszélj!

say dirty [UK: ˈseɪ ˈdɜː.ti]
[US: ˈseɪ ˈdɝː.ti]

csúnyán beszél

say ditto to somebody [UK: ˈseɪ ˈdɪ.təʊ tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈseɪ ˈdɪto.ʊ ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

csatlakozik vkihez (átv)

egy véleményen van vkvel

say farewell verb
[UK: ˈseɪ ˌfeə.ˈwel]
[US: ˈseɪ ˌfeˈr.wel]

elbúcsúzik ige

12

További keresési lehetőségek:

AngolMagyar