Angol-Magyar szótár »

orders jelentése magyarul

AngolMagyar
orders noun
[UK: ˈɔː.dəz]
[US: ˈɔːr.dərz]

utasítás◼◼◼ főnév

rendelés◼◼◼ főnév

előírás◼◻◻ főnév

orders are orders [UK: ˈɔː.dəz ə(r) ˈɔː.dəz]
[US: ˈɔːr.dərz ˈɑːr ˈɔːr.dərz]

a parancs az parancs◼◼◼

a szabály az szabály◼◻◻

orders received

rendelések beérkeztek

act counter to one's orders [UK: ækt ˈkaʊn.tə(r) tuː wʌnz ˈɔː.dəz]
[US: ˈækt ˈkaʊn.tər ˈtuː wʌnz ˈɔːr.dərz]

paranccsal ellentétben cselekszik

paranccsal ellentétben jár el

parancsot megszeg

utasításokkal ellentétben cselekszik

utasításokkal ellentétben jár el

all orders and degrees of men [UK: ɔːl ˈɔː.dəz ənd dɪ.ˈɡriːz əv men]
[US: ɔːl ˈɔːr.dərz ænd dɪ.ˈɡriːz əv ˈmen]

minden rendű és rangú ember

breach of orders noun
[UK: briːtʃ əv ˈɔː.dəz]
[US: ˈbriːtʃ əv ˈɔːr.dərz]

parancsmegszegés főnév

carry out orders [UK: ˈkæ.ri ˈaʊt ˈɔː.dəz]
[US: ˈkæ.ri ˈaʊt ˈɔːr.dərz]

elvégzi az utasításokat

clerk in holy orders [UK: klɑːk ɪn ˈhəʊ.li ˈɔː.dəz]
[US: ˈklɝːk ɪn ˈhoʊ.li ˈɔːr.dərz]

egyházi személy

felszentelt pap

lelkész főnév

pap főnév

closing of borders noun

határzár főnév

give orders about something verb
[UK: ɡɪv ˈɔː.dəz ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈɡɪv ˈɔːr.dərz ə.ˈbaʊt ˈsʌm.θɪŋ]

rendelkezik ige

give orders over somebody's head [UK: ɡɪv ˈɔː.dəz ˈəʊv.ə(r) ˈsəm.ˌbɑː.di hed]
[US: ˈɡɪv ˈɔːr.dərz ˈoʊv.r̩ ˈsəm.ˌbɑː.di ˈhed]

parancsokat ad vk beleegyezése nélkül

parancsokat ad vk megkerülésével

parancsokat ad vk tudta nélkül

utasításokat ad vk beleegyezése nélkül

utasításokat ad vk megkerülésével

utasításokat ad vk tudta nélkül

go counter to one's orders [UK: ɡəʊ ˈkaʊn.tə(r) tuː wʌnz ˈɔː.dəz]
[US: ˈɡoʊ ˈkaʊn.tər ˈtuː wʌnz ˈɔːr.dərz]

paranccsal ellentétben cselekszik

paranccsal ellentétben jár el

parancsot megszeg

utasításokkal ellentétben cselekszik

utasításokkal ellentétben jár el

holy orders [UK: ˈhəʊ.li ˈɔː.dəz]
[US: ˈhoʊ.li ˈɔːr.dərz]

egyházi rend◼◼◼

papi rend◼◼◻

Last orders! [UK: lɑːst ˈɔː.dəz]
[US: ˈlæst ˈɔːr.dərz]

Utolsó rendelések!

marching orders noun
[UK: ˈmɑːtʃ.ɪŋ ˈɔː.dəz]
[US: ˈmɑːrtʃ.ɪŋ ˈɔːr.dərz]

menetparancs◼◼◼ főnév

matched orders [UK: mætʃt ˈɔː.dəz]
[US: ˈmætʃt ˈɔːr.dərz]

egyidejű vételi és eladási tőzsdei megbízások

minor orders [UK: ˈmaɪ.nə(r) ˈɔː.dəz]
[US: ˈmaɪ.nər ˈɔːr.dərz]

alsóbb rendek

mobilization orders [UK: ˌməʊ.bɪ.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩ ˈɔː.dəz]
[US: ˌmoʊ.bɪ.laɪ.ˈzeɪʃ.n̩ ˈɔːr.dərz]

általános mozgósítás

musculoskeletal disorders

mozgásszervi betegségek

non-compliance with orders noun
[UK: nɒn kəm.ˈplaɪəns wɪð ˈɔː.dəz]
[US: ˈnɑːn kəm.ˈplaɪəns wɪθ ˈɔːr.dərz]

parancsmegtagadás főnév

12

További keresési lehetőségek:

AngolMagyar