Angol-Magyar szótár »

cerebral edema jelentése magyarul

AngolMagyar
cerebral [UK: ˈse.rə.brəl]
[US: ˈse.rə.brəl]

agyi (cerebralis)◼◼◼ melléknév

agy…

agy… (cerebralis) melléknév

agyhoz tartozó (cerebralis) melléknév

agyi…

edema [edemata] noun
[UK: ɪ.ˈdiː.mə]
[US: ə.ˈdiː.mə]

ödéma (oedema)◼◼◼ főnév
US

vizenyő (oedema)◼◻◻ főnév
US

cerebral abscess [cerebral abscesses] noun

agytályog főnév

cerebral haemorrhage noun
[UK: ˈse.rə.brəl ˈhe.mə.rɪdʒ]
[US: ˈse.rə.brəl ˈhe.mə.rɪdʒ]

agyvérzés (stroke, apoplexia)◼◼◼ főnév

cerebral death noun
[UK: ˈse.rə.brəl deθ]
[US: ˈse.rə.brəl ˈdeθ]

agyhalál (mors cerebri) főnév

cerebral aneurysm

agyi aneurizma

cerebral concussion noun
[UK: ˈse.rə.brəl kənˈk.ʌʃ.n̩]
[US: ˈse.rə.brəl kənˈk.əʃ.n̩]

agyrázkódás (commotio cerebri, concussio cerebri)◼◼◼ főnév

cerebral convolution noun
[UK: ˈse.rə.brəl ˌkɒn.və.ˈluːʃ.n̩]
[US: ˈse.rə.brəl ˈkɑːn.və.ˌluːʃ.n̩]

agytekervény (gyrus cerebri)◼◼◼ főnév

cerebral membrane

agyi membrán

cerebral tumor noun
[UK: ˈse.rə.brəl ˈtuː.mə(r)]
[US: ˈse.rə.brəl ˈtuː.mər]

agydaganat (neoplasma-, tumor cerebri)◼◼◼ főnév
US

cerebral hernia [cerebral hernias] noun
[UK: ˈse.rə.brəl ˈhɜː.nɪə]
[US: ˈse.rə.brəl ˈhɝː.niə]

agysérv (encephalocele, hernia cerebri) főnév

cerebral hemisphere [cerebral hemispheres] noun
[UK: ˈse.rə.brəl ˈhe.mɪ.sfɪə(r)]
[US: ˈse.rə.brəl ˈhe.məs.ˌfɪr]

agyfélteke (hemispherium cerebri)◼◼◼ főnév

cerebral vein [cerebral veins] noun
[UK: ˈse.rə.brəl veɪn]
[US: ˈse.rə.brəl ˈveɪn]

agyi véna főnév

cerebral gyrus noun
[UK: ˈse.rə.brəl]
[US: ˈse.rə.brəl]

agytekervény (gyrus cerebri) főnév

cerebral tumour noun
[UK: ˈse.rə.brəl ˈtjuː.mə(r)]
[US: ˈse.rə.brəl ˈtjuː.mər]

agydaganat (neoplasma-, tumor cerebri) főnév
GB

cerebral palsy noun

agyi bénulás◼◼◼ főnév

cerebral accident noun
[UK: ˈse.rə.brəl ˈæk.sɪ.dənt]
[US: ˈse.rə.brəl ˈæk.sə.dənt]

agyvérzés (stroke, apoplexia) főnév

cerebral sclerosis noun
[UK: ˈse.rə.brəl sklə.ˈrəʊ.sɪs]
[US: ˈse.rə.brəl skləˈro.ʊ.sɪs]

agyérelmeszesedés (sclerosis cerebralis) főnév

cerebral inflammation noun
[UK: ˈse.rə.brəl ˌɪn.flə.ˈmeɪʃ.n̩]
[US: ˈse.rə.brəl ˌɪn.flə.ˈmeɪʃ.n̩]

agyvelőgyulladás (encephalitis) főnév

cerebral cortex [cerebral cortices] noun
[UK: ˈse.rə.brəl ˈkɔː.teks]
[US: ˈse.rə.brəl ˈkɔːr.teks]

nagyagykéreg (corcerebri)◼◼◼ főnév

cerebral apoplexy noun
[UK: ˈse.rə.brəl ˈæ.pə.plek.si]
[US: ˈse.rə.brəl ˈæ.pə.ˌplek.si]

agyvérzés (stroke, apoplexia) főnév

cerebral embolism [cerebral embolisms] noun
[UK: ˈse.rə.brəl ˈem.bə.lɪ.zəm]
[US: ˈse.rə.brəl ˈembo.ˌlɪ.zəm]

agyi embólia (embolia cerebri) főnév

cerebral tumour noun
[UK: ˈse.rə.brəl ˈtjuː.mə(r)]
[US: ˈse.rə.brəl ˈtjuː.mər]

agytumor (neoplasma-, tumor cerebri) főnév
GB

cerebral tumor noun
[UK: ˈse.rə.brəl ˈtuː.mə(r)]
[US: ˈse.rə.brəl ˈtuː.mər]

agytumor (neoplasma-, tumor cerebri)◼◼◻ főnév
US

corneal edema [UK: ˈkɔː.niə ɪ.ˈdiː.mə]
[US: ˌkɔːr.ˈniːl ə.ˈdiː.mə]

szaruhártya vizenyő (oedema corneae)

udder edema noun
[UK: ˈʌ.də(r) ɪ.ˈdiː.mə]
[US: ˈʌ.dər ə.ˈdiː.mə]

tőgyödéma (oedema uberis) főnév
US

tőgyvizenyő (oedema uberis) főnév
US

middle cerebral arterie [UK: ˈmɪd.l̩ ˈse.rə.brəl]
[US: ˈmɪd.l̩ ˈse.rə.brəl]

középső agyi artéria (arteria cerebri media)

középső agyi verőér (arteria cerebri media)

hydropsy (edema, oedema, hydrops, dropsy) [UK: ˈhaɪ.drɒp.sɪ]
[US: ˈhaɪ.drɑːp.siː]

folyadékgyülem (hydrops, oedema) főnév

hidropsz (hydrops, oedema)

ödéma (hydrops, oedema) főnév

savógyülem (hydrops, oedema) főnév

vízkór (hydrops, oedema) főnév

vizenyősség (hydrops, oedema) főnév
orv

További keresési lehetőségek:

AngolMagyar