Angličtina-Taliančina slovník »

first meaning in Taliančina

AngličtinaTaliančina
first

primo, dapprima

first, firstly, first of all

dapprima

first letter

lettera iniziale

first name

nome di battesimo

first of all

dapprima

first-aid kit

bendaggi

bendaggi, cassetta di medicazione

cassetta di medicazione

first-aid post

guardia mèdica

firstly

dapprima

at first

primo, prima

at first, at the outset

prima

at first, first

primo

forename, first name

nome di battesimo

You can find it in:

AngličtinaTaliančina