Angličtina-Maďarčina slovník » surely meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
surely adverb
[UK: ˈʃʊə.li]
[US: ˈʃʊr.li]

bizonyára◼◼◼ határozószó

biztos◼◼◼ határozószó

biztosan◼◼◼ határozószó

bizony◼◼◻ határozószó

márpedig◼◻◻ határozószó

bezzeg határozószó

bizton határozószó

leisurely [UK: ˈle.ʒə.li]
[US: ˈliː.zər.li]

kényelmes◼◼◼ melléknév

kényelmesen◼◼◼ határozószó

komótos◼◼◻ melléknév

lassan◼◼◻ határozószó

lassú◼◻◻ melléknév

megfontoltan◼◻◻ melléknév

nyugodt◼◻◻ melléknév

nyugodtan◼◻◻ határozószó

higgadtan határozószó

megfontolt melléknév

ráérő melléknév

ráérően melléknév

tétlen melléknév

leisurely journey [UK: ˈle.ʒə.li ˈdʒɜː.ni]
[US: ˈliː.zər.li ˈdʒɝː.ni]

kis szakaszonként megtett utazás

leisurely pace adverb
[UK: ˈle.ʒə.li peɪs]
[US: ˈliː.zər.li ˈpeɪs]

nyugodtan határozószó
hsz

slowly but surely [UK: ˈsləʊ.li bʌt ˈʃʊə.li]
[US: ˈsloʊ.li ˈbət ˈʃʊr.li]

lassan de biztosan

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies