Angličtina-Maďarčina slovník » ship meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
ship [UK: ʃɪp]
[US: ˈʃɪp]

hajó◼◼◼ főnév

szállít◼◼◻ ige

beállít (árbocot)◼◻◻

elküld◼◻◻ ige

elszállít◼◻◻ ige

behajóz ige

hajóba rak

hajón küld

hajón szállít

hajón szolgál

hajóra száll

léghajó főnév

tengerésznek megy

ship at the moorings [UK: ʃɪp ət ðə ˈmʊə.rɪŋz]
[US: ˈʃɪp ət ðə ˈmuː.rɪŋz]

horgonyzó hajó

kikötött hajó

ship bound for a country [UK: ʃɪp baʊnd fɔː(r) ə ˈkʌntr.i]
[US: ˈʃɪp ˈbaʊnd ˈfɔːr ə ˈkʌntr.i]

egy ország felé indulófélben levő hajó

egy ország felé útban levő hajó

ship bound to a country [UK: ʃɪp baʊnd tuː ə ˈkʌntr.i]
[US: ˈʃɪp ˈbaʊnd ˈtuː ə ˈkʌntr.i]

egy ország felé indulófélben levő hajó

egy ország felé útban levő hajó

ship burning oil [UK: ʃɪp ˈbɜːn.ɪŋ ɔɪl]
[US: ˈʃɪp ˈbɝːn.ɪŋ ˌɔɪl]

olajtüzelésű hajó

pakuratüzelésű hajó

ship chandler noun
[UK: ʃɪp ˈtʃɑːnd.lə(r)]
[US: ˈʃɪp ˈtʃænd.lər]

élelmiszert és hajófelszerelési cikkeket szállító kereskedő főnév

ship down by the head [UK: ʃɪp daʊn baɪ ðə hed]
[US: ˈʃɪp ˈdaʊn baɪ ðə ˈhed]

orrával mélyen vízbe merülő hajó

orrnehéz hajó

ship fever [UK: ʃɪp ˈfiː.və(r)]
[US: ˈʃɪp ˈfiː.vər]

kiütéses tífusz (Rickettsia prowazekii okozta fertőző betegség) (typhus exanthematicus)

ship in ballast [UK: ʃɪp ɪn ˈbæ.ləst]
[US: ˈʃɪp ɪn ˈbæ.ləst]

rakomány nélküli hajó

ship in commission [UK: ʃɪp ɪn kə.ˈmɪʃ.n̩]
[US: ˈʃɪp ɪn kə.ˈmɪʃ.n̩]

úta készen felszerelt és felfegyverzett hajó

ship in distress [UK: ʃɪp ɪn dɪ.ˈstres]
[US: ˈʃɪp ɪn ˌdɪ.ˈstres]

végveszedelemben forgó hajó

ship moored head to [UK: ʃɪp mʊəd hed tuː]
[US: ˈʃɪp ˈmʊrd ˈhed ˈtuː]

széllel szemben kikötött hajó

ship next astern [UK: ʃɪp nekst ə.ˈstɜːn]
[US: ˈʃɪp ˈnekst ə.ˈstɝːn]

sorban következő hajó

ship not under command [UK: ʃɪp nɒt ˈʌnd.ə(r) kə.ˈmɑːnd]
[US: ˈʃɪp ˈnɑːt ˈʌnd.r̩ kə.ˈmænd]

kormányát vesztett hajó

kormányozhatatlan hajó

ship of the line noun
[UK: ʃɪp əv ðə laɪn]
[US: ˈʃɪp əv ðə ˈlaɪn]

sorhajó főnév

ship of two thousand to ns burden [UK: ʃɪp əv ˈtuː ˈθaʊz.n̩d tuː enz ˈbɜːd.n̩]
[US: ˈʃɪp əv ˈtuː ˈθaʊz.n̩d ˈtuː enz ˈbɝː.dn̩]

kétezer tonna űrtartalmú hajó

ship off verb

elhelyez ige

elszállít ige

ship plying between [UK: ʃɪp ˈplaɪ.ɪŋ bɪ.ˈtwiːn]
[US: ˈʃɪp ˈplaɪ.ɪŋ bɪ.ˈtwiːn]

vm között közlekedő hajó

vm között rendszeresen közlekedő hajó

ship sb off to verb
[UK: ʃɪp]
[US: ˈʃɪp]

elküld ige

ship slack in stays [UK: ʃɪp slæk ɪn steɪz]
[US: ˈʃɪp sˈlæk ɪn ˈsteɪz]

lassan forduló vitorlás hajó

12

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies