Angličtina-Maďarčina slovník »

set the company in a roar meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
set the company in a roar [UK: set ðə ˈkʌm.pə.ni ɪn ə rɔː(r)]
[US: ˈset ðə ˈkʌm.pə.ni ɪn ə ˈrɔːr]

harsogóan megnevetteti a társaságot

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina