Angličtina-Maďarčina slovník » proceed meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
proceed verb
[UK: prə.ˈsiːd]
[US: prə.ˈsiːd]

adódik (vmiből) ige

eljár ige

előremegy ige

ered (vmből) ige

folyamatban van ige

folytatódik ige

halad ige

kiindul ige

megy ige

tovább megy ige

végbemegy ige

proceed against somebody [UK: prə.ˈsiːd ə.ˈɡenst ˈsʌm.bə.di]
[US: prə.ˈsiːd ə.ˈɡenst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

beperel ige

eljárást indít vk ellen

proceed format [UK: prə.ˈsiːd ˈfɔː.mæt]
[US: prə.ˈsiːd ˈfɔːr.ˌmæt]

megformáz (lemezt)

proceed from sincere feelings [UK: prə.ˈsiːd frəm sɪn.ˈsɪə(r) ˈfiː.lɪŋz]
[US: prə.ˈsiːd frəm ˌsɪn.ˈsɪr ˈfiː.lɪŋz]

őszinte érzésekből fakad

proceed gingerly [UK: prə.ˈsiːd ˈdʒɪn.dʒə.li]
[US: prə.ˈsiːd ˈdʒɪn.dʒər.li]

körültekintően jár el

óvatosan jár el

proceed to verb
[UK: prə.ˈsiːd tuː]
[US: prə.ˈsiːd ˈtuː]

elkezd (vmit) ige

folytat (vmit) ige

hozzáfog (vmi)hez

vmit követően tesz (vmit) ige

proceed to blows [UK: prə.ˈsiːd tuː bləʊz]
[US: prə.ˈsiːd ˈtuː bloʊz]

verekedésre kerül a sor

proceed to something verb
[UK: prə.ˈsiːd tuː ˈsʌm.θɪŋ]
[US: prə.ˈsiːd ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

belefog (vmbe)

elkezd (vmit) ige

folytat (vmit) ige

proceed under its own steam [UK: prə.ˈsiːd ˈʌnd.ə(r) ɪts əʊn stiːm]
[US: prə.ˈsiːd ˈʌnd.r̩ ˈɪts ˈoʊn ˈstiːm]

saját erejéből halad

proceed with something verb
[UK: prə.ˈsiːd wɪð ˈsʌm.θɪŋ]
[US: prə.ˈsiːd wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

folytat (vmit) ige

Proceed! [UK: prə.ˈsiːd]
[US: prə.ˈsiːd]

Folytasd!

proceeding noun
[UK: prə.ˈsiːd.ɪŋ]
[US: prə.ˈsiːd.ɪŋ]

eljárás főnév

eljárásmód főnév

folyamatban levő főnév

lefolyás főnév

ténykedés főnév

ügy főnév

ügymenet főnév

proceedings noun
[UK: prə.ˈsiː.dɪŋz]
[US: proˈsiː.dɪŋz]

eljárás főnév

jegyzőkönyv főnév

kiadvány főnév

per főnév

proceedings instituted by a public authority [UK: prə.ˈsiː.dɪŋz ˈɪn.stɪ.tjuː.tɪd baɪ ə ˈpʌ.blɪk ɔː.ˈθɒ.rə.ti]
[US: proˈsiː.dɪŋz ˈɪn.stə.ˌtuː.təd baɪ ə ˈpʌ.blɪk ə.ˈθɔː.rə.ti]

hatósági eljárás

12

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies