Angličtina-Maďarčina slovník » know somebody for a german meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
know somebody for a German [UK: nəʊ ˈsʌm.bə.di fɔː(r) ə ˈdʒɜː.mən]
[US: ˈnoʊ ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈfɔːr ə ˈdʒɝː.mən]

felismeri vkiről, hogy német

megismeri vkben a németet

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies