Angličtina-Maďarčina slovník »

keep somebody on tenterhooks meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
keep somebody on tenterhooks [UK: kiːp ˈsʌm.bə.di ɒn ˈten.tə.hʊks]
[US: ˈkiːp ˈsʌm.ˌbɑː.di ɑːn ˈten.tə.hʊks]

kínzó bizonytalanságban hagy vkt

kínzó bizonytalanságban tart vkt

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina