Angličtina-Maďarčina slovník »

issue znamená v Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
issue [issued, issuing, issues] verb
[UK: ˈɪ.ʃuː]
[US: ˈɪ.ʃuː]

kioszt◼◻◻igeThe manager will issue the tasks to the team members. = A vezető kiosztja a feladatokat a csapat tagjainak.

kilép◼◻◻igeAfter a heated argument, he decided to issue from the discussion. = Egy heves vita után úgy döntött, hogy kilép a beszélgetésből.

előjön◼◻◻igeUnexpected problems may issue during the project. = A projekt során váratlan problémák merülhetnek fel.

kiadásra kerül (könyv) (átv)◼◻◻igeThe novel's new issue will be released next month. = A regény új kiadása jövő hónapban jelenik meg.

forgalomba hoz◼◻◻igeThe company will issue the new product into the market next week. = A cég jövő héten forgalomba hozza az új terméket.

megjelentet [~ett, jelentessen meg, ~ne]◼◻◻igeThe editor decided to issue the controversial article. = A szerkesztő úgy döntött, hogy kiadja a vitatott cikket.

kiutal◼◻◻igeThe finance department will issue the salary payments on the last working day of the month. = A pénzügyi osztály a hónap utolsó munkanapján fogja kiutalni a bérkifizetéseket.

kifolyik◼◻◻igeWater started to issue from the broken pipe. = A víz elkezdett kifolyni a törött csőből.

kiömlikigeSmoke started to issue from the burning building. = Füst kezdett kiömni a égő épületből.

issue a certificate business

igazolást, bizonyítványt kiad

issue a command verb
[UK: ˈɪ.ʃuː ə kə.ˈmɑːnd]
[US: ˈɪ.ʃuː ə kə.ˈmænd]

elrendelige

issue a proclamation [UK: ˈɪ.ʃuː ə ˌprɒ.klə.ˈmeɪʃ.n̩]
[US: ˈɪ.ʃuː ə ˌprɑː.klə.ˈmeɪʃ.n̩]

kiáltványt tesz közzé

issue a writ against (somebody) [UK: ˈɪ.ʃuː ə ˈrɪt ə.ˈɡenst ˈsʌm.bə.di]
[US: ˈɪ.ʃuː ə ˈrɪt ə.ˈɡenst ˈsʌm.ˌbɑː.di]

bíróság elé idéz (valakit)

idézést bocsát ki (valakinek)

issue bank noun
[UK: ˈɪ.ʃuː bæŋk]
[US: ˈɪ.ʃuː ˈbæŋk]

jegybank◼◼◼főnév

issue date

kiadás dátuma◼◼◼

issue forth verb

kijut◼◼◼ige

kitódulige

issue from sincere feelings [UK: ˈɪ.ʃuː frəm sɪn.ˈsɪə(r) ˈfiː.lɪŋz]
[US: ˈɪ.ʃuː frəm ˌsɪn.ˈsɪr ˈfiː.lɪŋz]

őszinte érzésekből fakad

issue in (something) verb
[UK: ˈɪ.ʃuː ɪn ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈɪ.ʃuː ɪn ˈsʌm.θɪŋ]

vezet (valamire)◼◼◼ige

eredményez (valamit) [~ett, ~zen, ~ne]◼◼◻ige

issue out verb
[UK: ˈɪ.ʃuː ˈaʊt]
[US: ˈɪ.ʃuː ˈaʊt]

kifolyikige

kiömlikige

issue with (something) verb
[UK: ˈɪ.ʃuː wɪð ˈsʌm.θɪŋ]
[US: ˈɪ.ʃuː wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

ellát (valamivel)◼◼◼ige

felszerel (katonát) (valamivel) (átv)◼◻◻ige

felszerel (valamivel)◼◻◻ige

issued adjective
[UK: ˈɪ.ʃuːd]
[US: ˈɪ.ʃuːd]

kiadott◼◼◼melléknév

kibocsátott◼◼◼melléknév

közzétett◼◼◻melléknév

kiosztott◼◻◻melléknév

forgalomba hozott◼◻◻melléknév

kiutalt◼◻◻melléknév

issueless adjective
[UK: ˈɪ.ʃuː.ləs]
[US: ˈɪ.ʃuː.ləs]

gyermektelenmelléknév

utód nélkülimelléknév

issuer [issuers] noun
[UK: ˈɪ.ʃuːə(r)]
[US: ˈɪ.ʃuːər]

kibocsátó [~t, ~ja, ~k]◼◼◼főnév
pénz

kiosztófőnév

közzétevőfőnév

issues [UK: ˈɪ.ʃuːz]
[US: ˈɪ.ʃuːz]

kérdések◼◼◼

ügyek◼◼◻

témák◼◼◻

123

História vyhľadávania