Angličtina-Maďarčina slovník »

evolutionary meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
evolutionary adjective
[UK: ˌiː.və.ˈluːʃn.ri]
[US: ˌe.və.ˈluː.ʃə.ˌne.ri]

evolúciós◼◼◼ melléknév

fejlődési◼◻◻ melléknév

evolutionary biology noun
[UK: ˌiː.və.ˈluːʃn.ri baɪ.ˈɒ.lə.dʒi]
[US: ˌe.və.ˈluː.ʃə.ˌne.ri baˈjɑː.lə.dʒi]

evolúcióbiológia◼◼◼ főnév

evolutionary psychology [UK: ˌiː.və.ˈluːʃn.ri saɪˈk.ɒ.lə.dʒi]
[US: ˌe.və.ˈluː.ʃə.ˌne.ri saɪˈk.ɑː.lə.dʒi]

evolúciós pszichológia◼◼◼

anterevolutionary [UK: antˌiərɪvəlˈuːʃənəri]
[US: æntˌiərɪvəlˈuːʃənˌeri]

forradalom előtti

antirevolutionary [UK: ˌantɪrˌevəlˈuːʃənəri]
[US: ˌæntɪrˌevəlˈuːʃənˌeri]

ellenforradalmár főnév

ellenforradalmi melléknév

counter revolutionary [UK: ˌkɑːwn.tərr.e.və.ˈluː.ʃə.ˌne.ri]
[US: ˌkɑːwn.tər.re.və.ˈluː.ʃə.ˌne.ri]

ellenforradalmár◼◼◼ főnév

ellenforradalmi◼◻◻ melléknév

counter-revolutionary [UK: ˈkaʊn.tə(r) ˌre.və.ˈluː.ʃən.ri]
[US: ˈkaʊn.tər ˌre.və.ˈluː.ʃə.ˌne.ri]

ellenforradalmi◼◼◼ melléknév

ellenforradalmár főnév

counter-revolutionary terror [UK: ˈkaʊn.tə(r) ˌre.və.ˈluː.ʃən.ri ˈte.rə(r)]
[US: ˈkaʊn.tər ˌre.və.ˈluː.ʃə.ˌne.ri ˈte.rər]

ellenforradalmi terror

prerevolutionary adjective
[UK: prˌiːrˌevəlˈuːʃənəri]
[US: prˌiːrˌevəlˈuːʃənˌeri]

forradalom előtti◼◼◼ melléknév

revolutionary [revolutionaries] noun
[UK: ˌre.və.ˈluː.ʃən.ri]
[US: ˌre.və.ˈluː.ʃə.ˌne.ri]

forradalmár◼◼◼ főnév

revolutionary adjective
[UK: ˌre.və.ˈluː.ʃən.ri]
[US: ˌre.və.ˈluː.ʃə.ˌne.ri]

forradalmi◼◼◼ melléknév

Revolutionary calendar month noun
[UK: ˌre.və.ˈluː.ʃən.ri ˈkæ.lɪn.də(r) mʌnθ]
[US: ˌre.və.ˈluː.ʃə.ˌne.ri ˈkæ.lən.dər ˈmənθ]

forradalmi naptári hónap főnév

revolutionary-minded intelligentsia [UK: ˌrɛvəˈluːʃnəri ˈmaɪndɪd ɪnˌtɛlɪˈʤɛntsɪə ]
[US: ˌrɛvəˈluʃəˌnɛri ˈmaɪndəd ɪnˌtɛləˈʤɛntsiə ]

forradalmi érzelmű értelmiség

ultra-revolutionary [UK: ˈʌl.trə ˌre.və.ˈluː.ʃən.ri]
[US: ˈʌl.trə ˌre.və.ˈluː.ʃə.ˌne.ri]

szélsőséges forradalmár

szélsőséges forradalmi

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina