Angličtina-Maďarčina slovník » eery meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
eery adjective
[UK: ˈɪə.ri]
[US: ˈɪə.ri]

hátborzongató◼◼◼ melléknév

furcsa melléknév

be leery of somebody [UK: bi ˈlɪ.ri əv ˈsʌm.bə.di]
[US: bi ˈlɪ.ri əv ˈsʌm.ˌbɑː.di]

gyanít vkiről (vmit) ige

gyanúsít vkt

sejt vkiről (vmit) ige

beery adjective
[UK: ˈbɪə.ri]
[US: ˈbɪ.ri]

sörszagú◼◼◼ melléknév

becsípett melléknév

besörözött melléknév

sörszerű melléknév

cheery adjective
[UK: ˈtʃɪə.ri]
[US: ˈtʃɪ.ri]

vidám◼◼◼ melléknév

felvidító melléknév

cheery old party [UK: ˈtʃɪə.ri əʊld ˈpɑː.ti]
[US: ˈtʃɪ.ri oʊld ˈpɑːr.ti]

jókedvű öreg szivar (átv)

vidám öreg pasas

vidám öreg szivar (átv)

leery adjective
[UK: ˈlɪ.ri]
[US: ˈlɪ.ri]

ravasz◼◼◼ melléknév

agyafúrt melléknév

éhségtől ájuldozó melléknév

feltűnően öltözött melléknév

furfangos melléknév

üres melléknév

peery adjective
[UK: ˈpiː.ri]
[US: ˈpiː.ri]

kíváncsiskodó melléknév

ravasz melléknév

uncheery adjective
[UK: ˌʌnˈʧɪəri ]
[US: ʌnˈʧɪri ]

szomorú melléknév

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies