Angličtina-Maďarčina slovník »

bump somebody from his job meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
bump somebody from his job [UK: bʌmp ˈsʌm.bə.di frəm hɪz dʒɒb]
[US: ˈbəmp ˈsʌm.ˌbɑː.di frəm ˈhɪz ˈdʒɑːb]

kifúr vkt az állásából

kitúr vkt az állásából

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina