Angličtina-Maďarčina slovník »

auger meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
auger [augers] noun
[UK: ˈɔː.ɡə(r)]
[US: ˈɒ.ɡər]

fúró◼◼◼ főnév

ár◼◼◻ főnév

ácsfúró◼◻◻ főnév

spirálfúró◼◻◻ főnév

talajfúró◼◻◻ főnév

cigányfúró főnév

csapfúró főnév

csigafúró főnév

földfúró főnév

fúrószerszám főnév

kanálfúró főnév

nagy kézifúró főnév

pergőfúró főnév

rúdfúró főnév

szállítócsiga főnév

szelepes fúró főnév

turzófúró főnév

auger-bit noun
[UK: ˈɔː.ɡə(r) bɪt]
[US: ˈɒ.ɡər ˈbɪt]

fúrócsúcs főnév

fúróhegy főnév

auger-hole [UK: ˈɔː.ɡə(r) həʊl]
[US: ˈɒ.ɡər hoʊl]

furat főnév

fúrólyuk főnév

fúrt lyuk

auger-shell [UK: ˈɔː.ɡə(r) ʃel]
[US: ˈɒ.ɡər ˈʃel]

terebra-csiga háza

auger-smith noun
[UK: ˈɔː.ɡə(r) smɪθ]
[US: ˈɒ.ɡər ˈsmɪθ]

fúrógyártó főnév

fúrókészítő főnév

auger-smithery noun
[UK: ˈɔː.ɡə(r)]
[US: ˈɒ.ɡər]

fúrógyár főnév

fúrógyártás főnév

auger-stem noun
[UK: ˈɔː.ɡə(r) stem]
[US: ˈɒ.ɡər ˈstem]

fúrórúd főnév

bolt-auger noun
[UK: bəʊlt ˈɔː.ɡə(r)]
[US: boʊlt ˈɒ.ɡər]

csapszegfúró főnév

breast auger noun
[UK: brest ˈɔː.ɡə(r)]
[US: ˈbrest ˈɒ.ɡər]

mellfúró főnév

coal-auger noun
[UK: kəʊl ˈɔː.ɡə(r)]
[US: koʊl ˈɒ.ɡər]

szénfúró főnév

screw-auger [UK: skruː ˈɔː.ɡə(r)]
[US: ˈskruː ˈɒ.ɡər]

csavaros fúróműsz

shell auger [UK: ʃel ˈɔː.ɡə(r)]
[US: ˈʃel ˈɒ.ɡər]

kanalas fúró

shell-auger [UK: ʃel ˈɔː.ɡə(r)]
[US: ˈʃel ˈɒ.ɡər]

kanalas fúró

spoke-auger noun
[UK: spəʊk ˈɔː.ɡə(r)]
[US: spoʊk ˈɒ.ɡər]

küllőcsaplyukfúró főnév

spoon auger [UK: spuːn ˈɔː.ɡə(r)]
[US: ˈspuːn ˈɒ.ɡər]

kanalas fúró

spoon-auger [UK: spuːn ˈɔː.ɡə(r)]
[US: ˈspuːn ˈɒ.ɡər]

kanalas fúró

tap-auger noun
[UK: tæp ˈɔː.ɡə(r)]
[US: ˈtæp ˈɒ.ɡər]

bognárfúró főnév

szádfúró főnév

worm-auger noun
[UK: wɜːm ˈɔː.ɡə(r)]
[US: ˈwɝːm ˈɒ.ɡər]

csigafúró főnév

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina