Angličtina-Francúzština slovník »

confirm znamená v Francúzština

AngličtinaFrancúzština
confirm [confirmed, confirmed, confirming, confirms] (to assure)
verb
[UK: kən.ˈfɜːm]
[US: kən.ˈfɝːm]

confirmer◼◼◼verbe

confirmation [confirmations] (verification)
noun
[UK: ˌkɒn.fə.ˈmeɪʃ.n̩]
[US: ˌkɑːn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

confirmation◼◼◼nom [f]

vérification◼◼◻nom [f]

confirmation [confirmations] (Christian ceremony or sacrament)
noun
[UK: ˌkɒn.fə.ˈmeɪʃ.n̩]
[US: ˌkɑːn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

confirmation◼◼◼nom [f]

confirmation [confirmations] (indicator)
noun
[UK: ˌkɒn.fə.ˈmeɪʃ.n̩]
[US: ˌkɑːn.fər.ˈmeɪʃ.n̩]

confirmation◼◼◼nom [f]

confirmed bachelor (any man uninterested in committed relationships)
noun

célibataire endurci◼◼◼nom [m]