angielsko-Dothraki słownik » soft w języku Dothraki

angielskiDothraki
soft adjective

thash adjective
[θaʃ]

soft, quiet adjective

haf adjective
[haf]

You can find it in:

angielskiDothraki