Angielsko-Dothraki słownik »

blue w języku Dothraki

AngielskiDothraki
blue adjective

thelisadjective
[θelis]