angielsko-Dothraki słownik » blue w języku Dothraki

angielskiDothraki
blue adjective

thelis adjective
[θelis]

You can find it in:

angielskiDothraki