angielsko-Dothraki słownik » alive w języku Dothraki

angielskiDothraki
alive adjective

thir adjective
[θir]

You can find it in:

angielskiDothraki