Angielsko-Dothraki słownik »

a distance of approximately one eighth mile. w języku Dothraki

AngielskiDothraki
a distance of approximately one eighth mile. noun

onqothanoun
[onqɔθa]

A distance of approximately one eighth mile. w języku Dothraki »…