венгерский-английский словарь »

ver означает в английский

венгерскийанглийский
ver

beat [beat, beaten, beating, beats]◼◼◼ irregular verb
[UK: biːt biːt ˈbiːt.n̩] [US: ˈbiːt ˈbiːt ˈbiːt.n̩]

strike [struck, struck, striking, strikes]◼◼◻ irregular verb
[UK: straɪk strʌk strʌk] [US: ˈstraɪk ˈstrək ˈstrək]

mall [malls]◼◻◻ noun
[UK: mɔːl] [US: ˈmɒl]

mill [milled, milled, milling, mills]◼◻◻ verb
[UK: mɪl] [US: ˈmɪl]

lash [lashed, lashed, lashing, lashes]◼◻◻ verb
[UK: læʃ] [US: ˈlæʃ]

spat [spats]◼◻◻ noun
[UK: spæt] [US: ˈspæt]

fib [fibbed, fibbed, fibbing, fibs]◼◻◻ verb
[UK: fɪb] [US: fɪb]

pulsate [pulsated, pulsated, pulsating, pulsates]◼◻◻ verb
[UK: pʌl.ˈseɪt] [US: pʌl.ˈseɪt]

peal [pealed, pealed, pealing, peals] verb
[UK: piːl] [US: ˈpiːl]

ver ige
táj

poss verb
[UK: ˈpɒs] [US: ˈpɒs]

ver ige

lay it on the lash verb
[UK: leɪ ɪt ɒn ðə læʃ] [US: ˈleɪ ˈɪt ɑːn ðə ˈlæʃ]

vér főnév

blood [bloods]◼◼◼ noun
[UK: blʌd] [US: ˈbləd]

vér melléknév

haematic◼◻◻ adjective
[UK: hɪ.ˈmæ.tɪk] [US: hɪ.ˈmæ.tɪk]

hematic◼◻◻ adjective
[UK: hɪ.ˈmæ.tɪk] [US: hə.ˈmæ.tɪk]

vér (átv) főnév

life-blood◼◼◼ noun
[UK: laɪf blʌd] [US: ˈlaɪf ˈbləd]

ver (érmet, pénzt) ige

recoin verb
[UK: ˌriːˈkɔɪn ] [US: ˌriˈkɔɪn ]

ver (habot) ige

whip [whipped, whipped, whipping, whips]◼◼◼ verb
[UK: wɪp] [US: ˈwɪp]

ver (kötelet) (átv) ige

braid [braided, braided, braiding, braids]◼◼◼ verb
[UK: breɪd] [US: ˈbreɪd]

ver (ököllel) ige

thump [thumped, thumped, thumping, thumps]◼◼◼ verb
[UK: θʌmp] [US: ˈθəmp]

ver (pénzt) ige

strike [struck, struck, striking, strikes]◼◼◼ irregular verb
[UK: straɪk strʌk strʌk] [US: ˈstraɪk ˈstrək ˈstrək]

ver (pénzt) (átv) ige

mint [minted, minted, minting, mints]◼◼◼ verb
[UK: mɪnt] [US: ˈmɪnt]

vér (sanguis) főnév

blood [bloods]◼◼◼ noun
[UK: blʌd] [US: ˈbləd]

ver (szív) ige

pant [panted, panted, panting, pants]◼◼◼ verb
[UK: pænt] [US: ˈpænt]

throb (heart) [throbbed, throbbed, throbbing, throbs]◼◻◻ verb
[UK: θrɒb] [US: ˈθrɑːb]

palpitate [palpitated, palpitated, palpitating, palpitates]◼◻◻ verb
[UK: ˈpæl.pɪ.teɪt] [US: ˈpæl.pɪ.teɪt]

ver (vérkeringés serkentésére) ige

urticate [urticated, urticated, urticating, urticates] verb
[UK: ˈɜːtɪkˌeɪt] [US: ˈɜːɾᵻkˌeɪt]

vér a pucában

balls[UK: bɔːlz] [US: ˈbɒlz]

vér alakos elemeinek átszivárgása ép érfalon (diapedesis) főnév

diapedesis [diapedeses] noun
[UK: dˈaɪəpˌedesiz] [US: dˈaɪəpˌedesiz]

vér hőmérséklete főnév

blood-heat noun
[UK: blʌd hiːt] [US: ˈbləd ˈhiːt]

vér keveredése a köpethez (haemoptysis) főnév
GB

haemoptysis [haemoptyses] noun
[UK: hiːmˈɒptəsˌɪs] [US: hiːmˈɑːptəsˌɪs]

vér nélküli melléknév

unbloody adjective
[UK: ˈʌn.ˈblʌ.dɪ] [US: ˈʌn.ˈblʌ.dɪ]

vér nem válik vízzé

breed will tell[UK: briːd wɪl tel] [US: ˈbriːd wɪl ˈtel]

vér savassága

acid excess in blood[UK: ˈæ.sɪd ɪk.ˈses ɪn blʌd] [US: ˈæ.səd ˈek.ˌses ɪn ˈbləd]

vér savtúlsúlya

acid excess in blood[UK: ˈæ.sɪd ɪk.ˈses ɪn blʌd] [US: ˈæ.səd ˈek.ˌses ɪn ˈbləd]

vér széndioxid szintjének emelkedése (hiperkapnia) főnév

hypercapnia [hypercapnias] noun

vér tévozása végbélnyíláson főnév
orv

hematochezia [hematochezias] noun

vér útján történő (fertőzés) (haematogen) főnév
GB

haematogen [haematogens] noun
[UK: hˈiːmətədʒən] [US: hˈiːməɾədʒən]

vér-agy gát

BBB (blood-brain barrier) phrase

blood-brain barrier [blood-brain barriers] noun

vera főnév

Veronica [Veronica]◼◼◼ noun
[UK: və.ˈrɒ.nɪk.ə] [US: və.ˈrɑː.nɪk.ə]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский