венгерский-английский словарь » tisztán (meg)lát/felfog (fontosságot, nehézséget) meaning in английский

венгерскийанглийский
tisztán határozószó

clear◼◼◼ adverb
[UK: klɪə(r)] [US: ˈklɪr]

clearly◼◼◼ adverb
[UK: ˈklɪə.li] [US: ˈklɪr.li]

purely◼◼◼ adverb
[UK: ˈpjʊə.li] [US: ˈpjʊr.li]

audibly◼◼◻ adverb
[UK: ˈɔː.də.bli] [US: ˈɑː.də.bli]

cleanly◼◻◻ adverb
[UK: ˈkliːn.li] [US: ˈkliːn.li]

fair◼◻◻ adverb
[UK: feə(r)] [US: ˈfer]

fairly◼◻◻ adverb
[UK: ˈfeə.li] [US: ˈfer.li]

chastely adverb
[UK: ˈtʃeɪst.li] [US: ˈtʃeɪst.li]

cleanlily adverb
[UK: ˈklɛnlɪli ] [US: ˈklɛnlɪli ]

legibly adverb
[UK: ˈle.dʒə.bli] [US: ˈle.dʒə.bli]

lucidly adverb
[UK: ˈluː.sɪd.li] [US: ˈluː.sɪd.li]

tisztán beszél

talk up[UK: ˈtɔːk ʌp] [US: ˈtɔːk ʌp]

tisztán nyer

net[UK: net] [US: ˈnet]

tisztán érzékelő melléknév

clear-sighted adjective
[UK: klɪə(r) ˈsaɪ.tɪd] [US: ˈklɪr ˈsaɪ.təd]

tisztán keresett melléknév

netted◼◻◻ adjective
[UK: ˈne.tɪd] [US: ˈne.təd]

tisztán látható

plain[UK: pleɪn] [US: ˈpleɪn]

tisztán (meg)lát ige

appreciate verb
[UK: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt] [US: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt]

tisztán (ital) határozószó

neatly◼◼◼ adverb
[UK: ˈniːt.li] [US: ˈniːt.li]

tisztán kivehető

plain[UK: pleɪn] [US: ˈpleɪn]

tisztán tartott

groomed[UK: ɡruːmd] [US: ˈɡruːmd]

tisztán csengő

clear-ringing[UK: klɪə(r) ˈrɪŋɪŋ] [US: ˈklɪr ˈrɪŋɪŋ]

tisztán ohmos

non-reactive[UK: nɒn ri.ˈæk.tɪv] [US: ˈnɑːn ri.ˈæk.tɪv]

tisztán hallható

plain[UK: pleɪn] [US: ˈpleɪn]

tisztán énekel

sing true[UK: sɪŋ truː] [US: ˈsɪŋ ˈtruː]

tisztán bevesz

net[UK: net] [US: ˈnet]

tisztán keres

net[UK: net] [US: ˈnet]

tisztán látó

clear[UK: klɪə(r)] [US: ˈklɪr]

tisztán (ital) határozószó

straight◼◼◼ adverb
[UK: streɪt] [US: ˈstreɪt]

tisztán hallható

plain to be heard[UK: pleɪn tuː bi hɜːd] [US: ˈpleɪn ˈtuː bi ˈhɝːd]

tisztán látó

clear-sighted adjective
[UK: klɪə(r) ˈsaɪ.tɪd] [US: ˈklɪr ˈsaɪ.təd]

enlightened[UK: ɪn.ˈlaɪt.n̩d] [US: ɪn.ˈlaɪt.n̩d]

insightful adjective
[UK: ˈɪn.saɪt.fʊl] [US: ˈɪn.ˌsaɪt.fəl]

penetrating adjective
[UK: ˈpe.nɪ.treɪt.ɪŋ] [US: ˈpe.nə.ˌtret.ɪŋ]

perspicacious adjective
[UK: ˌpɜː.spɪˈk.eɪ.ʃəs] [US: ˌpɝː.spɪˈk.eɪ.ʃəs]

shrewd adjective
[UK: ʃruːd] [US: ˈʃruːd]

nehézséget okoz

present difficulty[UK: prɪ.ˈzent ˈdɪ.fɪk.əl.ti] [US: ˈpre.zənt ˈdɪ.fɪˌk.əl.ti]

nehézséget támaszt ige

crab verb
[UK: kræb] [US: ˈkræb]

elsimít (nehézséget) ige

iron verb
[UK: ˈaɪən] [US: ˈaɪərn]

növel (nehézséget) ige

add to◼◼◼ verb
[UK: æd tuː] [US: ˈæd ˈtuː]

legyőz (nehézséget) ige

overrule verb
[UK: ˌəʊv.ə.ˈruːl] [US: ˌoʊv.ə.ˈruːl]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies