венгерский-английский словарь »

pofon vág означает в английский

венгерскийанглийский
pofon vág

slap◼◼◼[UK: slæp] [US: sˈlæp]

pofon vág vkt

give somebody a bash on the face[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə bæʃ ɒn ðə feɪs] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈbæʃ ɑːn ðə ˈfeɪs]

give somebody a clump on the head[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə klʌmp ɒn ðə hed] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈkləmp ɑːn ðə ˈhed]

give somebody a punch[UK: ɡɪv ˈsʌm.bə.di ə pʌntʃ] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.ˌbɑː.di ə ˈpəntʃ]

land somebody one in the face[UK: lænd ˈsʌm.bə.di wʌn ɪn ðə feɪs] [US: ˈlænd ˈsʌm.ˌbɑː.di wʌn ɪn ðə ˈfeɪs]

slap somebody's face[UK: slæp ˈsəm.ˌbɑː.di feɪs] [US: sˈlæp ˈsəm.ˌbɑː.di ˈfeɪs]

You can find it in:

венгерскийанглийский