венгерский-английский словарь »

panel означает в английский

венгерскийанглийский
panel főnév

instrument panel◼◼◼ noun
[UK: ˈɪn.strʊ.mənt ˈpæn.l̩] [US: ˈɪn.strə.mənt ˈpæn.l̩]

apron [aprons] noun
[UK: ˈeɪ.prən] [US: ˈeɪ.prən]

panel (építőelem) főnév

panel [panels]◼◼◼ noun
[UK: ˈpæn.l̩] [US: ˈpæn.l̩]

panelház főnév

block of flats◼◼◼ noun
[UK: ˈblɒk əv flæts] [US: ˈblɑːk əv ˈflæts]

elektronikai próbapanel főnév

breadboard [breadboards] noun
[UK: ˈbred.bɔːd] [US: ˈbred.bɔːrd]

falpanel főnév

wall panel◼◼◼ noun

födémpanel épít főnév

floor slab noun

szövegpanel főnév

text box noun

You can find it in:

венгерскийанглийский