венгерский-английский словарь »

nagy teljesítményű folyadék-kromatográfia означает в английский

венгерскийанглийский
nagy teljesítményű folyadék-kromatográfia főnév

high performance liquid chromatography noun
[UK: haɪ pə.ˈfɔː.məns ˈlɪ.kwɪd ˌkrəʊ.mə.ˈtɒ.ɡrə.fi] [US: ˈhaɪ pər.ˈfɔːr.məns ˈlɪ.kwəd ˌkroʊ.mə.ˈtɒ.ɡrə.fi]

You can find it in:

венгерскийанглийский