венгерский-английский словарь » kiosztó meaning in английский

венгерскийанглийский
kiosztó főnév

allocator noun
[UK: ˌæ.ləˈk.eɪ.tə] [US: ˈæ.ləˌk.e.tər]

allotter noun
[UK: əˈlɒtə ] [US: əˈlɑtər ]

distributor noun
[UK: dɪsˈtrɪbju(ː)tə ] [US: dɪˈstrɪbjutər ]

issuer noun
[UK: ˈɪ.ʃuːə(r)] [US: ˈɪ.ʃuːər]

díjkiosztó ünnepség

awards ceremony[UK: ə.ˈwɔːdz ˈse.rɪ.mə.ni] [US: ə.ˈwɔːrdz ˈse.rəˌmo.ʊ.ni]

postát átvevő és kiosztó altiszt kat

post-orderly[UK: pəʊst ˈɔː.də.li] [US: poʊst ˈɔːr.dər.li]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies