венгерский-английский словарь »

küzdelem означает в английский

венгерскийанглийский
küzdelem főnév

fight [fights]◼◼◼ noun
[UK: faɪt] [US: ˈfaɪt]

struggle [struggles]◼◼◼ noun
[UK: ˈstrʌɡ.l̩] [US: ˈstrʌɡ.l̩]

battle [battles]◼◼◻ noun
[UK: ˈbæt.l̩] [US: ˈbæt.l̩]

combat [combats]◼◼◻ noun
[UK: ˈkɒm.bæt] [US: ˈkɑːm.bæt]

contest [contests]◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈtest] [US: ˈkɑːn.test]

bout [bouts]◼◻◻ noun
[UK: baʊt] [US: ˈbaʊt]

strife◼◻◻ noun
[UK: straɪf] [US: ˈstraɪf]

duel [duels]◼◻◻ noun
[UK: ˈdjuːəl] [US: ˈduːəl]

fray◼◻◻ noun
[UK: freɪ] [US: ˈfreɪ]

pull [pulls]◼◻◻ noun
[UK: pʊl] [US: ˈpʊl]

striving [strivings]◼◻◻ noun
[UK: ˈstraɪv.ɪŋ] [US: ˈstraɪv.ɪŋ]

tussle [tussles]◼◻◻ noun
[UK: ˈtʌs.l̩] [US: ˈtʌs.l̩]

coping [copings]◼◻◻ noun
[UK: ˈkəʊp.ɪŋ] [US: ˈkoʊp.ɪŋ]

scramble [scrambles]◼◻◻ noun
[UK: ˈskræm.bl̩] [US: ˈskræm.bl̩]

combating noun

contention [contentions] noun
[UK: kən.ˈten.ʃn̩] [US: kən.ˈten.ʃn̩]

combats◼◼◻ noun
[UK: ˈkɒm.bæts] [US: kəm.ˈbæts]

luctation noun
[UK: luːktˈeɪʃən] [US: luːktˈeɪʃən]

strift noun
[UK: strˈɪft] [US: strˈɪft]

take-on noun
[UK: teɪk ɒn] [US: ˈteɪk ɑːn]

küzdelem főnév
táj

pingle noun
[UK: pˈɪŋɡəl] [US: pˈɪŋɡəl]

küzdelem a karcsúságért

battle of the bulge[UK: ˈbæt.l̩ əv ðə bʌldʒ] [US: ˈbæt.l̩ əv ðə ˈbəldʒ]

küzdelem a létért

struggle for life[UK: ˈstrʌɡ.l̩ fɔː(r) laɪf] [US: ˈstrʌɡ.l̩ ˈfɔːr ˈlaɪf]

küzdelem feladása főnév

upchuck◼◼◼ noun
[UK: ʌp.ˈtʃʌk] [US: ʌp.ˈtʃʌk]

küzdelem nélküli melléknév

unfought adjective
[UK: ˌʌnˈfɔːt ] [US: ʌnˈfɔt ]

a küzdelem elkezdődött (átv)

the hat is in the ring[UK: ðə hæt ɪz ɪn ðə rɪŋ] [US: ðə ˈhæt ˈɪz ɪn ðə ˈrɪŋ]

a küzdelem kellős közepén

in the thick of the fight[UK: ɪn ðə θɪk əv ðə faɪt] [US: ɪn ðə ˈθɪk əv ðə ˈfaɪt]

a létért folyó küzdelem

struggle for life[UK: ˈstrʌɡ.l̩ fɔː(r) laɪf] [US: ˈstrʌɡ.l̩ ˈfɔːr ˈlaɪf]

a végsőkig való küzdelem

whole-hoggism[UK: həʊl] [US: hoʊl]

bírósági küzdelem

judicial combat[UK: dʒuː.ˈdɪʃ.l̩ ˈkɒm.bæt] [US: dʒuː.ˈdɪʃ.l̩ ˈkɑːm.bæt]

döntetlen (küzdelem) főnév

draw (tied game) [draws]◼◼◼ noun
[UK: drɔː] [US: ˈdrɒ]

döntő küzdelem főnév

tug of war [tugs of war] noun
[UK: tʌɡ əv wɔː(r)] [US: ˈtəɡ əv ˈwɔːr]

döntő küzdelemre kényszerít

bring to bay[UK: brɪŋ tuː beɪ] [US: ˈbrɪŋ ˈtuː ˈbeɪ]

eldöntetlen végű erős küzdelem

pull devil pull baker[UK: pʊl ˈdev.l̩ pʊl ˈbeɪkə(r)] [US: ˈpʊl ˈdev.l̩ ˈpʊl ˈbeɪkər]

elkeseredett (küzdelem) melléknév

hard-fought adjective
[UK: hɑːd ˈfɔːt] [US: ˈhɑːrd ˈfɔːt]

elszánt küzdelem

hard fight[UK: hɑːd faɪt] [US: ˈhɑːrd ˈfaɪt]

fej fej melletti küzdelem

nip and tuck[UK: nɪp ənd tʌk] [US: ˈnɪp ænd ˈtək]

gyalogos küzdelem

foot-fight[UK: fʊt faɪt] [US: ˈfʊt ˈfaɪt]

halálküzdelem (agonia) főnév

death-throe noun
[UK: deθ θrəʊ] [US: ˈdeθ θroʊ]

heves küzdelem

ding-dong fight[UK: ˈdɪŋ donɡ faɪt] [US: ˈdɪŋ ˈdɒŋ ˈfaɪt]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский