венгерский-английский словарь »

üres (átv) означает в английский

венгерскийанглийский
üres (átv) melléknév

blither adjective
[UK: ˈblɪ.ðə] [US: ˈblɪ.ðər]

kexy adjective
[UK: kˈeksi] [US: kˈeksi]

platitudinarian adjective
[UK: ˈplæ.tɪ.ˌtjuː.dɪ.ˈneə.rɪən] [US: plæ.tɪ.tjuː.dɪ.ˈne.riːən]

unmated adjective
[UK: ˌʌnˈmeɪtɪd ] [US: ʌnˈmeɪtɪd ]

wishy-washy adjective
[UK: ˈwɪ.ʃi ˈwɒ.ʃi] [US: ˈwɪ.ʃi ˈwɑː.ʃi]

tök üres (átv)

it's dead in here[UK: ɪts ded ɪn hɪə(r)] [US: ɪts ˈded ɪn hɪər]

You can find it in:

венгерскийанглийский