български-унгарски речник »

за meaning in унгарски

българскиунгарски
заедно (záedno)

együtt

заек

nyúl

заек (záek) m

nyúl

Заек (съзвездие)

Nyúl csillagkép

заемане

foglalkozás

заемане на документи

dokumentumkölcsönzés

заетост

foglakoztatottság

заетост и околна среда

foglakoztatottság és környezet

Зайцеподобни

Nyúlalakúak

закон

törvény

закон (zakón) m

törvény

Закон (отделен)

törvény

закон за авиацията

repülési jogszabályok

закон за внедряване

végrehajtási törvény

Закон за въздушното движение

légi közlekedési törvény

Закон за запазване на енергията

energiamegmaradás

закон за извънредните ситуации

vészhelyzet törvény

закон за конкуренцията

versenytörvény

закон за контрола над имисията

immisszióellenőrzési törvény

закон за обезвреждане на отпадъци

hulladékártalmatlanítási törvény

закон за овос

KHV törvény

закон за опасните стоки

veszélyes árukra vonatkozó törvény

закон за планирането

tervezési jog

закон за работа с данни

adatfeldolgozási törvény

закон за радиационната защита

sugárvédelmi törvény

закон за селското стопанство

mezőgazdasági jogszabályok

закон за съдържанието на олово в бензина

benzin ólomtartalom törvény

Закон за съдържанието на олово в бензина (за безоловните бензини)

benzin ólomtartalom törvény

закон за торовете

műtrágya törvény

закон за фуражите

takarmánytörvény

закон на общността

Közösségi Jog

Закон на Ом

Ohm-törvény

Закон на Хъбъл

Hubble-törvény

закони, касаещи затворите

börtönökre vonatkozó törvény

законодателен орган

törvényhozók

законодателна власт

törvényhozó hatóság

законодателство

törvényhozás

законодателство, касаещо отговорностите

felelősségre vonatkozó jogszabály

законодателство, свързано с използване на атомната енергия

nukleáris energia jogszabályok

законодателство за генното инженерство

génsebészetre vonatkozó jogszabályok

123

You can find it in:

българскиунгарски