английский-венгерский словарь »

is there a buffet car on the train? означает в венгерский

английскийвенгерский
Is there a buffet car on the train? [UK: ɪz ðeə(r) ə ˈbʊ.feɪ kɑː(r) ɒn ðə treɪn]
[US: ˈɪz ˈðer ə bə.ˈfeɪ ˈkɑːr ɑːn ðə ˈtreɪn]

Van étkezőkocsi a vonaton?

You can find it in:

английскийвенгерский