английский-венгерский словарь »

concernacy, of vital concernment означает в венгерский

английскийвенгерский
concernacy, of vital concernment [UK: kənsˈɜːnəsi ɒv vˈaɪtəl kənsˈɜːnmənt]
[US: kənsˈɜːnəsi ʌv vˈaɪɾəl kənsˈɜːnmənt]

döntő jelentőségű

You can find it in:

английскийвенгерский