английский-венгерский словарь »

be buffeted by the crowd означает в венгерский

английскийвенгерский
be buffeted by the crowd [UK: bi ˈbʌ.fɪ.tɪd baɪ ðə kraʊd]
[US: bi bə.ˈfeɪd baɪ ðə ˈkraʊd]

elsodorja a tömeg

ide-oda lökdösi a tömeg

ide-oda lökdösődik a tömegben

You can find it in:

английскийвенгерский