английский-венгерский словарь »

austrian federal railways означает в венгерский

английскийвенгерский
Austrian Federal Railways [UK: ˈɒ.striən ˈfe.də.rəl ˈreɪl.weɪz]
[US: ˈɒ.striən ˈfe.də.rəl ˈreɪˌl.wez]

Osztrák Szövetségi Vasútak

You can find it in:

английскийвенгерский