ελληνικά-ουγγρικά λεξικό » σ'' αγαπώ (s'' agapó) meaning in ουγγρικά

Similar results:
ελληνικά: σ'
ελληνικάουγγρικά
σ' αγαπώ (s' agapó)

szeretlek

σε αγαπώ (se agapó)

szeretlek

σ' αγαπώ (s' agapó)

szeretlek, szeretlek téged

σε αγαπώ (se agapó)

szeretlek, szeretlek téged

αγαπώ

kedvel

szerelem

szeret

szeretet

szeretni

tetszik

αγαπώ (ağapó)

szeret

σ’ αγαπώ

szeretlek

You can find it in:

ελληνικάουγγρικά