x
MagyarAngol
kifejez

clad i
[UK: klˈad] [US: klˈæd]

clothe, clad i
[UK: klˈəʊð klˈad] [US: klˈoʊð klˈæd]

express (to convey meaning) i
[UK: eksprˈes] [US: eksprˈes]

phrase i
[UK: frˈeɪz] [US: frˈeɪz]

reflect i
[UK: rɪflˈekt] [US: rɪflˈekt]

register i
[UK: rˈedʒɪstə] [US: rˈedʒɪstɚ]

represent i
[UK: rˌeprɪzˈent] [US: rˌeprɪzˈent]

say (said, said) i
[UK: sˈeɪ sˈed sˈed] [US: sˈeɪ sˈed sˈed]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

signify i
[UK: sˈɪɡnɪfˌaɪ] [US: sˈɪɡnᵻfˌaɪ]

state i
[UK: stˈeɪt] [US: stˈeɪt]

testify i
[UK: tˈestɪfˌaɪ] [US: tˈestᵻfˌaɪ]

verbalize

voice i
[UK: vˈɔɪs] [US: vˈɔɪs]

word i
[UK: wˈɜːd] [US: wˈɜːd]

kifejez (értelmet)

denote i
[UK: dɪnˈəʊt] [US: dɪnˈoʊt]

kifejez (haragot)

convey (carry, express) i
[UK: kənvˈeɪ] [US: kənvˈeɪ]

kifejez (írásban, szóban)

utter i
[UK: ˈʌtə] [US: ˈʌɾɚ]

kifejez (vmt)

tongue i
[UK: tˈʌŋ] [US: tˈʌŋ]

kifejezés

colloquialism fn
[UK: kəlˈəʊkwɪəlˌɪzəm] [US: kəlˈoʊkwɪəlˌɪzəm]

expressing fn
[UK: eksprˈesɪŋ] [US: eksprˈesɪŋ]

expression fn
[UK: eksprˈeʃən] [US: eksprˈeʃən]

expression (particular way of phrasing an idea) fn
[UK: eksprˈeʃən] [US: eksprˈeʃən]

formula fn
[UK: fˈɔːmjʊlə] [US: fˈɔːrmjʊlə]

genteelism fn
[UK: dʒˈentiːlˌɪzəm] [US: dʒˈentiːlˌɪzəm]

idiom fn
[UK: ˈɪdɪəm] [US: ˈɪdɪəm]

monome fn
[UK: mˈɒnəʊm] [US: mˈɑːnoʊm]

monomial fn
[UK: mɒnˈəʊmɪəl] [US: mɑːnˈoʊmɪəl]

phoneticism fn
[UK: fənˈetɪsˌɪzəm] [US: fənˈeɾɪsˌɪzəm]

term fn
[UK: tˈɜːm] [US: tˈɜːm]

kifejezés (expressio)

expression fn
[UK: eksprˈeʃən] [US: eksprˈeʃən]

kifejezésbeli gazdagság

range of expression[UK: rˈeɪndʒ ɒv eksprˈeʃən] [US: rˈeɪndʒ ʌv eksprˈeʃən]

kifejezése (vmnek)

utterance fn
[UK: ˈʌtərəns] [US: ˈʌɾɚrəns]

kifejezések

adversative mn
[UK: ˈadvəsətˌɪv] [US: ˈædvɚsətˌɪv]

expressions[UK: eksprˈeʃənz] [US: eksprˈeʃənz]

kifejezésgyűjtemény

phrase book

kifejezési mód

note[UK: nˈəʊt] [US: nˈoʊt]

kifejezési stílus

expressive style fn
[UK: eksprˈesɪv stˈaɪl] [US: eksprˈesɪv stˈaɪl]

kifejezéskészlet

range of expression fn
[UK: rˈeɪndʒ ɒv eksprˈeʃən] [US: rˈeɪndʒ ʌv eksprˈeʃən]

kifejezésmód

idiom fn
[UK: ˈɪdɪəm] [US: ˈɪdɪəm]

locution fn
[UK: ləʊkjˈuːʃən] [US: loʊkjˈuːʃən]

123

Reklámok tiltása

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol
  1. Google
  2. Wikipedia
  3. Wiktionary
  1. Google
  2. Wikipedia
  3. Wiktionary

Sütik elfogadása

A sütik segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban.
Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy sütiket használjunk.

Elfogadom
további információ