«

Reklám tiltás

MagyarAngol
kifejez

clad [UK: klæd] [US: ˈklæd]

clothe, clad [UK: kləʊð, klæd] [US: kloʊð, ˈklæd]

express (to convey meaning) [UK: ɪk.ˈspres tə kən.ˈveɪ ˈmiːn.ɪŋ] [US: ɪk.ˈspres tə kən.ˈveɪ ˈmiːn.ɪŋ]

phrase [UK: freɪz] [US: ˈfreɪz]

reflect i [UK: rɪˈflekt] [US: rəˈflekt]

register [UK: ˈredʒɪstə] [US: ˈredʒəstər]

represent i [UK: ˌriːprɪˈzent] [US: ˌreprəˈzent]

say (said, said) i [UK: seɪ, sed] [US: ˈseɪ, ˈsed]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

signify i [UK: ˈsɪɡnɪfaɪ] [US: ˈsɪɡnəˌfaɪ]

state [UK: steɪt] [US: ˈsteɪt]

testify i [UK: ˈtestɪfaɪ] [US: ˈtestəˌfaɪ]

voice [UK: voɪs] [US: ˌvɔɪs]

word [UK: wɜːd] [US: ˈwɜːrd]

kifejez (értelmet)

denote i [UK: dɪˈnəʊt] [US: dɪˈnoʊt]

kifejez (haragot)

convey (carry, express) [UK: kən.ˈveɪ ˈkæ.ri]ɪk.ˈspres] [US: kən.ˈveɪ ˈkæ.ri]ɪk.ˈspres]

kifejez (írásban, szóban)

utter [UK: ˈʌtə] [US: ˈətər]

kifejez (vmt)

tongue [UK: tʌŋ] [US: ˈtəŋ]

kifejezés

colloquialism fn [UK: kəˈləʊkwɪəlɪzəm] [US: kəˈloʊkwɪəlɪzəm]

expressing [UK: ɪkˈspresɪŋ] [US: ɪkˈspresɪŋ]

expression (particular way of phrasing an idea) [UK: ɪk.ˈspreʃ.n̩ pə.ˈtɪ.kjʊ.lə ˈweɪ əv ˈfreɪz.ɪŋ ən aɪ.ˈdɪə] [US: ɪk.ˈspreʃ.n̩ pər.ˈtɪ.kjə.lər ˈweɪ əv ˈfreɪz.ɪŋ ən aɪ.ˈdiːə]

genteelism

idiom fn [UK: ˈɪdɪəm] [US: ˈɪdiəm]

monome

monomial [UK: mɒ.ˈnəʊ.mɪəl] [US: moʊˈno.ʊ.miːəl]

phoneticism

term [UK: tɜːm] [US: ˈtɜːrm]

kifejezés (expressio)

expression [UK: ɪkˈspreʃən] [US: ɪkˈspreʃən]

kifejezésbeli gazdagság

range of expression [UK: reɪndʒ əv ɪkˈspreʃən] [US: ˈreɪndʒ əv ɪkˈspreʃən]

kifejezése (vmnek)

utterance fn [UK: ˈʌtərəns] [US: ˈətərəns]

kifejezések

adversative mn [UK: əd.ˈvɜː.sə.tɪv] [US: æd.ˈvɜːr.sə.tɪv]

expressions [UK: ɪkˈspreʃənz] [US: ɪkˈspreʃənz]

kifejezési mód

note [UK: nəʊt] [US: noʊt]

kifejezéskészlet

range of expression [UK: reɪndʒ əv ɪkˈspreʃən] [US: ˈreɪndʒ əv ɪkˈspreʃən]

kifejezésmód

idiom fn [UK: ˈɪdɪəm] [US: ˈɪdiəm]

locution fn [UK: ləˈkjuːʃən] [US: ləˈkjuːʃən]

phraseology fn [UK: ˌfreɪzɪˈɒlədʒi] [US: ˌfreziˈɒlɒdʒi]

phrasing fn [UK: ˈfreɪzɪŋ] [US: ˈfreɪzɪŋ]

terms fn [UK: tɜːmz] [US: ˈtɜːrmz]

kifejezésre juttat

formularize i

formulate i [UK: ˈfɔːmjʊleɪt] [US: ˈfɔːrmjəˌlet]

123

Sütik elfogadása

A sütik segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban.
Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy sütiket használjunk.

Elfogadom
további információ