x
MagyarAngol
kifejez

clad i
[UK: klæd] [US: ˈklæd]

clothe, clad i
[UK: kləʊð, klæd] [US: kloʊð, ˈklæd]

express (to convey meaning) i
[UK: ɪk.ˈspres tə kən.ˈveɪ ˈmiːn.ɪŋ] [US: ɪk.ˈspres tə kən.ˈveɪ ˈmiːn.ɪŋ]

phrase i
[UK: freɪz] [US: ˈfreɪz]

reflect i
[UK: rɪˈflekt] [US: rəˈflekt]

register i
[UK: ˈredʒɪstə] [US: ˈredʒəstər]

represent i
[UK: ˌriːprɪˈzent] [US: ˌreprəˈzent]

say (said, said) i
[UK: seɪ, sed] [US: ˈseɪ, ˈsed]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

signify i
[UK: ˈsɪɡnɪfaɪ] [US: ˈsɪɡnəˌfaɪ]

state i
[UK: steɪt] [US: ˈsteɪt]

testify i
[UK: ˈtestɪfaɪ] [US: ˈtestəˌfaɪ]

voice i
[UK: voɪs] [US: ˌvɔɪs]

word i
[UK: wɜːd] [US: ˈwɜːrd]

kifejez (értelmet)

denote i
[UK: dɪˈnəʊt] [US: dɪˈnoʊt]

kifejez (haragot)

convey (carry, express) i
[UK: kən.ˈveɪ ˈkæ.ri]ɪk.ˈspres] [US: kən.ˈveɪ ˈkæ.ri]ɪk.ˈspres]

kifejez (írásban, szóban)

utter i
[UK: ˈʌtə] [US: ˈətər]

kifejez (vmt)

tongue i
[UK: tʌŋ] [US: ˈtəŋ]

kifejezés

colloquialism fn
[UK: kəˈləʊkwɪəlɪzəm] [US: kəˈloʊkwɪəlɪzəm]

expressing fn
[UK: ɪkˈspresɪŋ] [US: ɪkˈspresɪŋ]

expression (particular way of phrasing an idea) fn
[UK: ɪk.ˈspreʃ.n̩ pə.ˈtɪ.kjʊ.lə ˈweɪ əv ˈfreɪz.ɪŋ ən aɪ.ˈdɪə] [US: ɪk.ˈspreʃ.n̩ pər.ˈtɪ.kjə.lər ˈweɪ əv ˈfreɪz.ɪŋ ən aɪ.ˈdiːə]

genteelism fn

idiom fn
[UK: ˈɪdɪəm] [US: ˈɪdiəm]

monome fn

monomial fn
[UK: mɒ.ˈnəʊ.mɪəl] [US: moʊˈno.ʊ.miːəl]

phoneticism fn

term fn
[UK: tɜːm] [US: ˈtɜːrm]

kifejezés (expressio)

expression fn
[UK: ɪkˈspreʃən] [US: ɪkˈspreʃən]

kifejezésbeli gazdagság

range of expression[UK: reɪndʒ əv ɪkˈspreʃən] [US: ˈreɪndʒ əv ɪkˈspreʃən]

kifejezése (vmnek)

utterance fn
[UK: ˈʌtərəns] [US: ˈətərəns]

kifejezések

adversative mn
[UK: əd.ˈvɜː.sə.tɪv] [US: æd.ˈvɜːr.sə.tɪv]

expressions[UK: ɪkˈspreʃənz] [US: ɪkˈspreʃənz]

kifejezési mód

note[UK: nəʊt] [US: noʊt]

kifejezéskészlet

range of expression fn
[UK: reɪndʒ əv ɪkˈspreʃən] [US: ˈreɪndʒ əv ɪkˈspreʃən]

kifejezésmód

idiom fn
[UK: ˈɪdɪəm] [US: ˈɪdiəm]

locution fn
[UK: ləˈkjuːʃən] [US: ləˈkjuːʃən]

phraseology fn
[UK: ˌfreɪzɪˈɒlədʒi] [US: ˌfreziˈɒlɒdʒi]

phrasing fn
[UK: ˈfreɪzɪŋ] [US: ˈfreɪzɪŋ]

terms fn
[UK: tɜːmz] [US: ˈtɜːrmz]

kifejezésre juttat

formularize i

formulate i
[UK: ˈfɔːmjʊleɪt] [US: ˈfɔːrmjəˌlet]

123

Reklámok tiltása

További keresési lehetőségek:

MagyarAngol
  1. Google
  2. Wikipedia
  3. Wiktionary
  1. Google
  2. Wikipedia
  3. Wiktionary

Sütik elfogadása

A sütik segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban.
Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy sütiket használjunk.

Elfogadom
további információ