«

Reklám tiltás

MagyarAngol
kifejez

clothe, clad[UK: kləʊð, klæd] [US: kloʊð, ˈklæd]

kifejez i

clad[UK: klæd] [US: ˈklæd]

express (to convey meaning)[UK: ɪk.ˈspres tə kən.ˈveɪ ˈmiːn.ɪŋ] [US: ɪk.ˈspres tə kən.ˈveɪ ˈmiːn.ɪŋ]

phrase[UK: freɪz] [US: ˈfreɪz]

reflect[UK: rɪˈflekt] [US: rəˈflekt]

register[UK: ˈredʒɪstə] [US: ˈredʒəstər]

represent[UK: ˌriːprɪˈzent] [US: ˌreprəˈzent]

say (said, said)[UK: seɪ, sed] [US: ˈseɪ, ˈsed]
irregular verb: Infinitive[V1] (Simple Past[V2], Past Perfect[V3])

signify[UK: ˈsɪɡnɪfaɪ] [US: ˈsɪɡnəˌfaɪ]

state[UK: steɪt] [US: ˈsteɪt]

testify[UK: ˈtestɪfaɪ] [US: ˈtestəˌfaɪ]

voice[UK: voɪs] [US: ˌvɔɪs]

word[UK: wɜːd] [US: ˈwɜːrd]

kifejez (értelmet) i

denote[UK: dɪˈnəʊt] [US: dɪˈnoʊt]

kifejez (haragot) i

convey (carry, express)[UK: kən.ˈveɪ ˈkæ.ri]ɪk.ˈspres] [US: kən.ˈveɪ ˈkæ.ri]ɪk.ˈspres]

kifejez (írásban, szóban) i

utter[UK: ˈʌtə] [US: ˈətər]

kifejez (vmt) i

tongue[UK: tʌŋ] [US: ˈtəŋ]

kifejezés fn

colloquialism[UK: kəˈləʊkwɪəlɪzəm] [US: kəˈloʊkwɪəlɪzəm]

expressing[UK: ɪkˈspresɪŋ] [US: ɪkˈspresɪŋ]

expression (particular way of phrasing an idea)[UK: ɪk.ˈspreʃ.n̩ pə.ˈtɪ.kjʊ.lə ˈweɪ əv ˈfreɪz.ɪŋ ən aɪ.ˈdɪə] [US: ɪk.ˈspreʃ.n̩ pər.ˈtɪ.kjə.lər ˈweɪ əv ˈfreɪz.ɪŋ ən aɪ.ˈdiːə]

genteelism

idiom[UK: ˈɪdɪəm] [US: ˈɪdiəm]

monome

monomial[UK: mɒ.ˈnəʊ.mɪəl] [US: moʊˈno.ʊ.miːəl]

phoneticism

term[UK: tɜːm] [US: ˈtɜːrm]

kifejezés (expressio) fn

expression[UK: ɪkˈspreʃən] [US: ɪkˈspreʃən]

kifejezésbeli gazdagság

range of expression[UK: reɪndʒ əv ɪkˈspreʃən] [US: ˈreɪndʒ əv ɪkˈspreʃən]

kifejezése (vmnek) fn

utterance[UK: ˈʌtərəns] [US: ˈətərəns]

kifejezések

expressions[UK: ɪkˈspreʃənz] [US: ɪkˈspreʃənz]

kifejezések mn

adversative[UK: əd.ˈvɜː.sə.tɪv] [US: æd.ˈvɜːr.sə.tɪv]

kifejezési mód

note[UK: nəʊt] [US: noʊt]

kifejezéskészlet

range of expression[UK: reɪndʒ əv ɪkˈspreʃən] [US: ˈreɪndʒ əv ɪkˈspreʃən]

kifejezésmód fn

idiom[UK: ˈɪdɪəm] [US: ˈɪdiəm]

locution[UK: ləˈkjuːʃən] [US: ləˈkjuːʃən]

phraseology[UK: ˌfreɪzɪˈɒlədʒi] [US: ˌfreziˈɒlɒdʒi]

phrasing[UK: ˈfreɪzɪŋ] [US: ˈfreɪzɪŋ]

terms[UK: tɜːmz] [US: ˈtɜːrmz]

kifejezésre juttat

give utterance to[UK: ɡɪv ˈʌ.tə.rəns tuː] [US: ˈɡɪv ˈʌ.tə.rəns tuː]

kifejezésre juttat i

formularize

123

Sütik elfogadása

A sütik segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban.
Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy sütiket használjunk.

Elfogadom
további információ