x
AngolMagyar
the [UK: ðˈə]
[US: ðˈə]

a det.def

az hsz

ötórai tea hsz

the 2014 Pulitzer Prize winners [UK: ðə tˈuː θˈaʊzənd ən fˈɔːtiːn pjˈʊlɪtsə prˈaɪz wˈɪnəz]
[US: ðə tˈuː θˈaʊzənd fˈoːrtiːn pjˈʊlɪtsɚ prˈaɪz wˈɪnɚz]

a 2014-es év Pulitzer díjas nyertesei

the 20th century [UK: ðə twˈentiəθ sˈentʃəri]
[US: ðə twˈentiəθ sˈentʃɚri]

a 20-dik század

the 21st century [UK: ðə twˈenti fˈɜːst sˈentʃəri]
[US: ðə twˈenti fˈɜːst sˈentʃɚri]

a 21-dik század

the above [UK: ðɪ əbˈʌv]
[US: ðɪ əbˈʌv]

a fentiek

the absent one [UK: ðɪ ˈabsənt wˌɒn]
[US: ðɪ ˈæbsənt wˌʌn]

a távollevő

the accusative case of "ami" [UK: ðɪ əkjˈuːzətˌɪv kˈeɪs ɒv ˈɑːmi]
[US: ðɪ əkjˈuːzətˌɪv kˈeɪs ʌv ˈɑːmi]

amit

the act of creating a record [UK: ðɪ ˈakt ɒv kriːˈeɪtɪŋ ə rˈekɔːd]
[US: ðɪ ˈækt ʌv kriːˈeɪɾɪŋ ə rˈekɚd]

felvételkészítés fn

the age [UK: ðɪ ˈeɪdʒ]
[US: ðɪ ˈeɪdʒ]

az életkornak megfelelő

the air arm [UK: ðɪ ˈeər ˈɑːm]
[US: ðɪ ˈer ˈɑːrm]

légierő fn

the Alps [UK: ðɪ ˈalps]
[US: ðɪ ˈælps]

az Alpok

the amazon rainforest [UK: ðɪ ˈaməzən rˈeɪnfˌɒrɪst]
[US: ðɪ ˈæməzˌɑːn rˈeɪnfˌɔːrɪst]

az amazóniai esőerdő

the amenites of life [UK: ðɪ əmˈenaɪts ɒv lˈaɪf]
[US: ðɪ əmˈenaɪts ʌv lˈaɪf]

az életet kellemesebbé tevő dolgok

the amount of [UK: ðɪ əmˈaʊnt ɒv]
[US: ðɪ əmˈaʊnt ʌv]

összeg erejéig

the anchor bites [UK: ðɪ ˈankə bˈaɪts]
[US: ðɪ ˈænkɚ bˈaɪts]

a horgony megragad

the anchor is coming home [UK: ðɪ ˈankər ɪz kˈʌmɪŋ hˈəʊm]
[US: ðɪ ˈænkɚr ɪz kˈʌmɪŋ hˈoʊm]

a horgony nem fog

a horgony nem kapaszkodik a fenékbe

a horgony nem tart

the ancient times [UK: ðɪ ˈeɪnʃənt tˈaɪmz]
[US: ðɪ ˈeɪnʃənt tˈaɪmz]

az ókori

The Anglo-saxon Church [UK: ðɪ ˈaŋɡləʊsˈaksən tʃˈɜːtʃ]
[US: ðɪ ˈæŋɡloʊsˈæksən tʃˈɜːtʃ]

Angol-szász egyház (1530-)GB

the animal kingdom [UK: ðɪ ˈanɪməl kˈɪŋdəm]
[US: ðɪ ˈænɪməl kˈɪŋdəm]

az állatvilág

the annoyance of somebody [UK: ðɪ ənˈɔɪəns ɒv sˈʌmbɒdi]
[US: ðɪ ənˈɔɪəns ʌv sˈʌmbɑːdi]

vknek a bosszantására

the answer is a lemon [UK: ðɪ ˈansər ɪz ə lˈemən]
[US: ðɪ ˈænsɚr ɪz ə lˈemən]

egy fityiszt

egy frászt

the appeal does not lie [UK: ðɪ əpˈiːl dʌznˌɒt lˈaɪ]
[US: ðɪ əpˈiːl dʌznˌɑːt lˈaɪ]

a fellebbezésnek helye nincs

the apple doesn't fall far from the tree [UK: ðɪ ˈapəl dˈʌzənt fˈɔːl fˈɑː frʌmðə trˈiː]
[US: ðɪ ˈæpəl dˈʌzənt fˈɔːl fˈɑːr frʌmðə trˈiː]

nem esik messze az alma a fájától (átv)

the apple of one's eye [UK: ðɪ ˈapəl ɒv wˈɒnz ˈaɪ]
[US: ðɪ ˈæpəl ʌv wˈʌnz ˈaɪ]

a szeme fénye (átv)

the Arabian Nights [UK: ðɪ ərˈeɪbiən nˈaɪts]
[US: ðɪ ɚrˈeɪbiən nˈaɪts]

az Ezeregyéjszaka

The Archer (Sagittarius) [UK: ðɪ ˈɑːtʃə]
[US: ðɪ ˈɑːrtʃɚ]

Nyilas (Sagittarius) (csillagkép)

the Arctic [UK: ðɪ ˈɑːktɪk]
[US: ðɪ ˈɑːrktɪk]

A sarkvidék

the are a mile apart [UK: ðɪ ɑːr ə mˈaɪl əpˈɑːt]
[US: ðɪ ɑːr ə mˈaɪl əpˈɑːrt]

egy mérföldnyi távolságra vannak egymástól

the argument was getting warm [UK: ðɪ ˈɑːɡjuːmənt wɒz ɡˌetɪŋ wˈɔːm]
[US: ðɪ ˈɑːrɡjuːmənt wʌz ɡˌeɾɪŋ wˈɔːrm]

a vita hevessé vált

a vita megélénkült

the art of getting on [UK: ðɪ ˈɑːt ɒv ɡˌetɪŋ ˈɒn]
[US: ðɪ ˈɑːrt ʌv ɡˌeɾɪŋ ˈɑːn]

az érvényesülés művészete

the attempt was barren of results [UK: ðɪ ətˈempt wɒz bˈarən ɒv rɪzˈʌlts]
[US: ðɪ ətˈempt wʌz bˈærən ʌv rɪzˈʌlts]

a kísérlet nem vezetett eredményre

meddő kísérlet volt (átv)

the attendance at this lecture is very large [UK: ðɪ ətˈendəns at ðɪs lˈektʃər ɪz vˈeri lˈɑːdʒ]
[US: ðɪ ətˈendəns æt ðɪs lˈektʃɚr ɪz vˈeri lˈɑːrdʒ]

ez az előadás igen látogatott

the attention wanders [UK: ðɪ ətˈenʃən wˈɒndəz]
[US: ðɪ ətˈenʃən wˈɑːndɚz]

a figyelem elkalandozik (átv)

123

Reklámok tiltása

További keresési lehetőségek:

AngolMagyar
  1. Google
  2. Wikipedia
  3. Wiktionary
  1. Google
  2. Wikipedia
  3. Wiktionary

Sütik elfogadása

A sütik segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban.
Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy sütiket használjunk.

Elfogadom
további információ