Reklám tiltás

AngolMagyar
the [UK: ði:]
[US: ði:]

a det.def

a(z) det.def

a,az det.def

az det.def

the ... aren't working

... nem működnek

the ... doesn't work

a ... nem működik

the ... isn't working

a ... nem működik

the 17th century

a 17-dik század

the 18th century

a 18-dik század

the 19th century

a 19-dik század

the 20th century

a 20-dik század

the 21st century

a 21-dik század

the above [UK: ði əˈbʌv]
[US: ði əˈbəv]

a fentiek

fentiek

the absent one [UK: ði ˈæbsənt wʌn]
[US: ði ˈæbsənt ˈwən]

a távollevő

the accusative case of ami

amit

the act of creating a record

felvétel fn

the acting was ...

a játék ... volt

the alps

az alpok

the amazon rainforest

az amazóniai esőerdő

the amenites of life [UK: ðə -- əv laɪf]
[US: ðə -- əv ˈlaɪf]

az életet kellemesebbé tevő dolgok

the anchor bites [UK: ði ˈæŋkə baɪts]
[US: ði ˈæŋkər ˈbaɪts]

a horgony megragad

the anchor is coming home [UK: ði ˈæŋkə z ˈkʌmɪŋ həʊm]
[US: ði ˈæŋkər z ˈkəmɪŋ hoʊm]

a horgony nem fog

a horgony nem kapaszkodik a fenékbe

a horgony nem tart

the ancient times

ókori mn

the animal kingdom [UK: ði ˈænɪməl ˈkɪŋdəm]
[US: ði ˈænəməl ˈkɪŋdəm]

az állatvilág

the answer is a lemon [UK: ði ˈɑːnsə z ə ˈlemən]
[US: ði ˈænsər z ə ˈlemən]

egy fityiszt

egy frászt

the appeal does not lie [UK: ði əˈpiːl dəz nɒt laɪ]
[US: ði əˈpiːl dəz ˈnɑːt ˈlaɪ]

a fellebbezésnek helye nincs

the appeal does not lies! [UK: ði əˈpiːl dəz nɒt laɪz!]
[US: ði əˈpiːl dəz ˈnɑːt ˈlaɪz!]

fellebbezésnek helye nincs!

the apple doesn't fall far from the tree; like father, like son

nem esik messze az alma a fájától

the apple of one's eye [UK: ði ˈæpəl əv wʌnz aɪ]
[US: ði ˈæpəl əv ˈwənz ˈaɪ]

a szemefénye

the Arabian Nights [UK: ði əˈreɪbiən naɪts]
[US: ði əˈreɪbiən ˈnaɪts]

az Ezeregyéjszaka

the arctic

sarkvidék fn

the are a mile apart [UK: ði ər ə maɪl əˈpɑːt]
[US: ði ər ə ˈmaɪl əˈpɑːrt]

egy mérföldnyi távolságra vannak egymástól

the argument was getting warm [UK: ði ˈɑːɡjumənt wəz ˈɡetɪŋ wɔːm]
[US: ði ˈɑːrɡjəmənt wəz ˈɡetɪŋ ˈwɔːrm]

a vita hevessé vált

a vita megélénkült

the attempt was barren of results [UK: ði əˈtempt wəz ˈbærən əv rɪˈzʌlts]
[US: ði əˈtempt wəz ˈbærən əv rəˈzəlts]

a kísérlet nem vezetett eredményre

meddő kísérlet volt

  1  2  3