x
AngolMagyar
the [UK: ði:]
[US: ði:]

a det.def

az hsz

ötórai tea hsz

the 2014 Pulitzer Prize winners [UK: ðə ˈtuː ˈθaʊz.n̩d ˌfɔː.ˈtiːn ˈpʊ.lət.sə praɪz ˈwɪ.nəz]
[US: ðə ˈtuː ˈθaʊz.n̩d fɔːr.ˈtiːn ˈpʊ.lət.sər ˈpraɪz ˈwɪ.nərz]

a 2014-es év Pulitzer díjas nyertesei

the 20th century

a 20-dik század

the 21st century

a 21-dik század

the above [UK: ði əˈbʌv]
[US: ði əˈbəv]

a fentiek

the absent one [UK: ði ˈæbsənt wʌn]
[US: ði ˈæbsənt ˈwən]

a távollevő

the accusative case of "ami" [UK: ði ə.ˈkjuː.zə.tɪv keɪs əv ˈɑː.mi]
[US: ði ə.ˈkjuː.zə.tɪv ˈkeɪs əv ˈɑː.mi]

amit

the act of creating a record [UK: ði ækt əv kriː.ˈeɪt.ɪŋ ə rɪˈk.ɔːd]
[US: ði ˈækt əv kri.ˈeɪt.ɪŋ ə rəˈk.ɔːrd]

felvételkészítés fn

the age [UK: ði eɪdʒ]
[US: ði ˈeɪdʒ]

az életkornak megfelelő

the air arm [UK: ði eər ɑːm]
[US: ði ˈer ˈɑːrm]

légierő fn

the Alps [UK: ði ælps]
[US: ði ˈælps]

az Alpok

the amazon rainforest [UK: ði ˈæ.mə.zən ˈreɪn.fɒ.rɪst]
[US: ði ˈæ.mə.ˌzɑːn ˈraɪn.ˌfɔː.rəst]

az amazóniai esőerdő

the amenites of life [UK: ðə -- əv laɪf]
[US: ðə -- əv ˈlaɪf]

az életet kellemesebbé tevő dolgok

the amount of [UK: ði ə.ˈmaʊnt ɒv]
[US: ði ə.ˈmaʊnt ʌv]

összeg erejéig

the anchor bites [UK: ði ˈæŋkə baɪts]
[US: ði ˈæŋkər ˈbaɪts]

a horgony megragad

the anchor is coming home [UK: ði ˈæŋkə z ˈkʌmɪŋ həʊm]
[US: ði ˈæŋkər z ˈkəmɪŋ hoʊm]

a horgony nem fog

a horgony nem kapaszkodik a fenékbe

a horgony nem tart

the ancient times [UK: ði ˈeɪn.ʃənt ˈtaɪmz]
[US: ði ˈeɪn.tʃənt ˈtaɪmz]

az ókori

The Anglo-saxon Church [UK: ði ˌæŋ.ɡləʊ ˈsæk.sən tʃɜːtʃ]
[US: ði ˌæŋɡlo.ʊ ˈsæk.sən ˈtʃɝːtʃ]

Angol-szász egyház (1530-)GB

the animal kingdom [UK: ði ˈænɪməl ˈkɪŋdəm]
[US: ði ˈænəməl ˈkɪŋdəm]

az állatvilág

the annoyance of sy [UK: ði ə.ˈnɔɪəns əv ˈsaɪ]
[US: ði ə.ˌnɔɪəns əv ˈsaɪ]

vknek a bosszantására

the answer is a lemon [UK: ði ˈɑːnsə z ə ˈlemən]
[US: ði ˈænsər z ə ˈlemən]

egy fityiszt

egy frászt

the appeal does not lie [UK: ði əˈpiːl dəz nɒt laɪ]
[US: ði əˈpiːl dəz ˈnɑːt ˈlaɪ]

a fellebbezésnek helye nincs

the apple doesn't fall far from the tree [UK: ði ˈæp.l̩ ˈdʌznt fɔːl ˈfɑː frəm ðə triː]
[US: ði ˈæp.l̩ ˈdʌ.zənt ˈfɑːl ˈfɑːr frəm ðə ˈtriː]

nem esik messze az alma a fájától (átv)

the apple of one's eye [UK: ði ˈæpəl əv wʌnz aɪ]
[US: ði ˈæpəl əv ˈwənz ˈaɪ]

a szeme fénye (átv)

the Arabian Nights [UK: ði əˈreɪbiən naɪts]
[US: ði əˈreɪbiən ˈnaɪts]

az Ezeregyéjszaka

The Archer (Sagittarius) [UK: ði ˈɑː.tʃə ˌsæ.dʒɪ.ˈteə.rɪəs]
[US: ði ˈɑːr.tʃər ˌsæ.dʒɪ.ˈteə.rɪəs]

Nyilas (Sagittarius) (csillagkép)

the Arctic [UK: ði ˈɑːk.tɪk]
[US: ði ˈɑːrk.tɪk]

A sarkvidék

the are a mile apart [UK: ði ər ə maɪl əˈpɑːt]
[US: ði ər ə ˈmaɪl əˈpɑːrt]

egy mérföldnyi távolságra vannak egymástól

the argument was getting warm [UK: ði ˈɑːɡjumənt wəz ˈɡetɪŋ wɔːm]
[US: ði ˈɑːrɡjəmənt wəz ˈɡetɪŋ ˈwɔːrm]

a vita hevessé vált

a vita megélénkült

the art of getting on [UK: ði ɑːt əv ˈɡet.ɪŋ ɒn]
[US: ði ˈɑːrt əv ˈɡet.ɪŋ ɑːn]

az érvényesülés művészete

the attempt was barren of results [UK: ði əˈtempt wəz ˈbærən əv rɪˈzʌlts]
[US: ði əˈtempt wəz ˈbærən əv rəˈzəlts]

a kísérlet nem vezetett eredményre

meddő kísérlet volt (átv)

the attendance at this lecture is very large [UK: ði əˈtendəns ət ðɪs ˈlektʃə z ˈveri lɑːdʒ]
[US: ði əˈtendəns ət ˈðɪs ˈlektʃər z ˈveri ˈlɑːrdʒ]

ez az előadás igen látogatott

the attention wanders [UK: ði ə.ˈten.ʃn̩ ˈwɒn.dəz]
[US: ði ə.ˈten.ʃn̩ ˈwɑːn.dərz]

a figyelem elkalandozik (átv)

123

Reklámok tiltása

További keresési lehetőségek:

AngolMagyar
  1. Google
  2. Wikipedia
  3. Wiktionary
  1. Google
  2. Wikipedia
  3. Wiktionary

Sütik elfogadása

A sütik segítenek minket a szolgáltatásnyújtásban.
Szolgáltatásaink használatával jóváhagyja, hogy sütiket használjunk.

Elfogadom
további információ